BRIDŽINURK nr. 41

 

Kaitseprobleem

♠ 109875

 

♥ KS

 

♦ ES9

 

♣ KS10

 

N

♠ ES3

   W       O

♥ Ä1097542

S

♦ Ä4

 

♣ E

 

S

W

N

O

1T

pass

2♣

2♥

2♠

pass

4♠

...

West ründab ♥3-ga. Kuidas kaitsta? (Lahendus on artikli lõpus).

 

Kahing

Bermuda Bowl’i eelringi kohtumises Itaalia ja Norra vahel “kahis” Norberto Bocchi tihi, mis hiljem tõi kaks tihi tagasi.

 

♠ E942

 

 

♥ E64

 

 

♦ 109543

 

 

♣ Ä

 

♠ K

N

♠ Ä76

♥ 109852

   W       O

♥ ÄK3

♦ KS8

S

♦ ÄE76

♣ 10642

 

♣ KS9

 

♠ S10853

 

 

♥ S7

 

 

♦ 2

 

 

♣ E8753

 

Jagas Süd, tsoonis OW.

S

W

N

O

Helgemo

Duboin

Helness

Bocchi

2♠

pass

3♥

3T

pass

pass

4♦

kontra

4♠

kontra

...

 

Duboin ründas ♦K-ga, tõmbas ♠K ja käis ärtut Bocchi kuningale, kes jätkas ♠Ä ja padaga. Helgemo võttis tihi lauda, lõi ruutut, läks ristiga lauda ja lõi veelkord ruutut. Järgnes ♥S, mille Bocchi läbi laskis! ♥Ä-ga võtmine maksnuks kaitsele vähemalt ühe tihi, kuna ♦Ä tõmme teinuks tegijaks laua kümne, risti andnuks varem või hiljem tihi emandale, ärtu aga lubanuks ruututihi lahti mängida. Pärast läbilaskmist oli laual seis

 

♠ E

 

 

♥ E

 

 

♦ 109

 

 

♣ -

 

♠ -

N

♠ -

♥ 10

   W       O

♥ Ä

♦ -

S

♦ Ä

♣ 1064

 

♣ KS

 

♠ -

 

 

♥ -

 

 

♦ -

 

 

♣ E875

 

kus Helgemo sai veel ainult ühe trumbitihi ning läks neljata alt (-800). Teisel laual võtsid OW 3T-s 11 tihi ja Itaalia teenis 4 IMPi.

 

Kaitseprobleemi lahendus

On selge, et West trumpab teist ärtut. Kuid Ost ei tohi hooletult tagasi käia ♦Ä-le vihjavat kõrget ärtut, kuna kolmandat ärtut pole Westil enam millegagi trumbata, rääkimata laua kümne ületrumpamisest. Pärast sellist algust oleks Südil lihtne ♠ES maha lõigata. Samuti reedaks trumpide tegeliku jaotumise ärtu mittekäimine. Õige on käia teisel tihil tagasi ♥2. Nüüd käib West pärast trumpamist tagasi ristit ja Südil ei ole mingit põhjust trumpi lõigata. Kogu jaotus võib olla näiteks järgmine:

 

♠ 109875

 

 

♥ KS

 

 

♦ ES9

 

 

♣ KS10

 

♠ 6

N

♠ ES3

♥ 3

   W       O

♥ Ä1097542

♦ 87653

S

♦ Ä4

♣ 987652

 

♣ E

 

♠ ÄK42

 

 

♥ E86

 

 

♦ K102

 

 

♣ Ä43