BRIDŽINURK nr. 51

 

Kaitseprobleem

♠ 10852

 

♥ KE86

 

♦ 10932

 

♣ S

 

N

♠ S9

   W       O

♥ Ä53

S

♦ Ä8

 

♣ 987432

 

S

W

N

O

2♦*

pass

2♥

pass

3♦

pass

4♦

pass

5♦...

 

 

 

* - naturaalne, tugev.

West ründab ♣K-ga. Süd võtab ♣Ä-ga ja käib ♦K. Ost võtab ♦Ä-ga ja käib ♠9. Süd võtab ♠Ä-ga ja käib väikese ärtu laua kuningale. Kuidas kaitsta? (Lahendus on artikli lõpus).

 

Usaldas ennast

Jätkates jaotustega USA suvistelt meistrivõistlustel Long Beach’is on järg jõudnud Steve Beatty esituseni.

 

♠ KS873

 

 

♥ E96

 

 

♦ 10863

 

 

♣ 7

 

♠ E9

N

♠ 1064

♥ 5

   W       O

♥ S1042

♦ S92

S

♦ KE75

♣ ÄE108532

 

♣ S9

 

♠ Ä52

 

 

♥ ÄK873

 

 

♦ Ä4

 

 

♣ K64

 

Jagas West, tsoonis NS.

W

N

O

S

 

 

 

Beatty

pass

pass

pass

1♥

3♣

3♥

pass

4♥...

West ründas ♦2-ga. Beatty võttis Osti ♦E ässaga ja asus seisu analüüsima. Ta pani Westile pika risti kõrvale ka kolme-neljase ruutu ja tegi päevselge järelduse, et üks kallismast istub halvasti. Kuna West pada singliga ei rünnanud, siis oli ka selge, kumb neist. Beatty jätkas väikese padaga laua sõdurile ja käis ♥9, lastes selle läbi, kui Ost väikese oli pannud. Isegi kui West oleks nüüd ♥9-st üle saanud, poleks kaitse suutnud mängu kuidagi alt võtta. Trumpide tipust tõmbamine oleks seevastu lõppenud altminekuga.

 

Kaitseprobleemi lahendus

Et mängu alt saada, peab Südil olema veel üks kaduja ärtus või padas. Kuna Ostile ei jää pärast ♥Ä-ga võtmist pidajat kummaski neist mastidest, siis ähvardab Westi sundvise. Kogu jaotus võib olla näiteks järgmine:

 

♠ 10852

 

 

♥ KE86

 

 

♦ 10932

 

 

♣ S

 

♠ E643

N

♠ S9

♥ S1074

   W       O

♥ Ä53

♦ 7

S

♦ Ä8

♣ KE105

 

♣ 987432

 

♠ ÄK7

 

 

♥ 92

 

 

♦ KES854

 

 

♣ Ä6

 

Süd võtab lohaka pada- või trumbikäigu kätte, lööb risti lauda ja jätkab trumpidega seisuni

 

♠ 10

 

 

♥ E8

 

 

♦ -

 

 

♣ -

 

♠ E

N

♠ -

♥ S10

   W       O

♥ 5

♦ -

S

♦ -

♣ -

 

♣ 98

 

♠ 7

 

 

♥ 9

 

 

♦ 4

 

 

♣ -

 

kus viimane trump paneb Westi sundi. Selle vältimiseks peab Ost käima tagasi ärtut, mis lõhub sunni toimumiseks vajaliku sideme.