BRIDŽINURK nr. 55

 

Kaitseprobleem

 

♠ K109

 

♥ 853

 

♦ KES105

 

♣ ÄE

♠ Ä73

N

♥ 4

   W       O

♦ 863

S

♣ K98532

 

 

W

N

O

S

pass

1♦

1♥

1♠

pass

2♠

pass

3♦

pass

4♠

...

 

West ründab ♥4-ga. Ost võtab ässaga ja käib ♥E, mille Süd katab ♥K-ga. Kuidas kaitsta? (Lahendus on artikli lõpus).

 

Esimene veri

Järgmine jaotus on võetud tänavuse koduse A-liiga esimese ringi esimesest voorust. Enne viiendat jaotust olime Liidia vastu taga IMPidega 0-5. Ja siis see tuli.

 

♠ 1063

 

 

♥ 1076

 

 

♦ S72

 

 

♣ ES97

 

♠ 742

N

♠ ÄKS98

♥ S932

   W       O

♥ ÄK

♦ Ä1053

S

♦ K94

♣ 54

 

♣ K63

 

♠ E5

 

 

♥ E854

 

 

♦ E86

 

 

♣ Ä1082

 

Jagas Nord, tsoonis NS. Ost avas pakkumise tugeva 1♣-ga, pakkus seejärel viiest pada ja maandus lõpuks 3T-s. Ründasin ♥4-ga. Ost võttis ♥Ä-ga, tõmbas ♠Ä, läks ♦Ä-ga lauda ja lõikas pada. Saanud ♠E-ga tihi, jätkasin väikese ärtuga Osti kuningale. Ost oleks saanud nüüd mind ♦K-ga testida, kuid ta ei tulnud selle peale ja kasseeris kõigepealt hoopis padasid. Seisus

 

♠ -

 

 

♥ -

 

 

♦ S7

 

 

♣ ES9

 

♠ -

N

♠ -

♥ S9

   W       O

♥ -

♦ 105

S

♦ K9

♣ 5

 

♣ K63

 

♠ -

 

 

♥ E

 

 

♦ E8

 

 

♣ Ä10

 

käis ta ♦K, kuid nüüd ei olnud mul enam raske sisseviskest hoidumiseks emandat ära visata. Ost küll üritas, kuid järgmine ruuturing langes Nordi saagiks ja kaitse võttis kõik ülejäänud tihid. Üheta alt. Teisel laual õnnestus OW-l võita 4♠ ja esimesed 10 IMPi olidki käes.

 

Kaitseprobleemi lahendus

West ei tohi trumbata! Kui ta seda teeks ja käiks seejärel ristit või ruutut, jätkaks Süd padaga laua kuningale (mängu võitmiseks peab ♠Ä olema Westil) ja padaga ning viskaks seejärel ärtu kadujad laua ruutudele. Kogu jaotus võib olla näiteks järgmine:

 

♠ K109

 

 

♥ 853

 

 

♦ KES105

 

 

♣ ÄE

 

♠ Ä73

N

♠ E5

♥ 4

   W       O

♥ ÄES97

♦ 863

S

♦ 42

♣ K98532

 

♣ S1064

 

♠ S8642

 

 

♥ K1062

 

 

♦ Ä97

 

 

♣ 7

 

Antud jaotuses ajaks mängu alt ka trumpamine ♠Ä-ga, kuid mittetrumpamine on parem. See võib jätta Südile mulje, et Westil on neljane ♠ ja ajendama esimese ringi lõikusele padas ka siis, kui tal puudub emanda asemel sõdur.