BRIDŽINURK nr. 111

 

Mänguprobleem

♠ ÄKS1094

N

♠ E82

♥ 3

   W       O

♥ S964

♦ S103

S

♦ Ä85

♣ KS4

 

♣ E52

 

S

W

N

O

1♥

1♠

pass

2♠

3♦

3♠

pass

4♠…

Nord ründab ♦9-ga. Süd võtab avatihi ♦E-ga ja jätkab ♥ÄK-ga ning West trumpab. Kuidas jätkata? (Lahendus on artikli lõpus).

 

Otsustas omavaheline jaotus

Helsingi klubi B-55 juubeliturniiri põhiürituse võitsid näiliselt paraja ülekaaluga Tiit Jakobson – Jüri Aava. Kui habras tegelikult turvalisena tunduv 2,93%-ne vahe (= 124 võrdluspunkti) tegelikult oli, näitab järgnev jaotus võitjate ja kolmandaks tulnud Kolk – Laanemäe vahel.

 

♠ ES9

 

 

♥ 54

 

 

♦ ÄK4

 

 

♣ ÄS1042

 

♠ Ä6542

N

♠ K107

♥ KS7

   W       O

♥ E32

♦ 987

S

♦ S653

♣ 85

 

♣ E73

 

♠ 86

 

 

♥ Ä10986

 

 

♦ E102

 

 

♣ K96

 

Jagas Süd, tsoonis NS.

N

O

S

W

Kolk

Aava

Laanemäe

Jakobson

 

 

pass

pass

1T

pass

2♦*

pass

2♥

pass

3T…

 

* - ülekanne ♥-sse.

Ost ründas ♦3-ga. Nord võttis avatihi ♦K-ga, läks ♣K-ga lauda ja lõikas ♣9-ga. Ost võttis ♣E-ga ja jätkas ruutuga laua emandale. Nord käis seejärel pada emandale. Ost võttis kuningaga ja käis taas ruutut. Nüüd kasseeris Nord sisse kõik ristid, kuid kaitse ei puterdanud ja mäng läks üheta alt. OW said selle tulemuse eest  76 ja NS vaid 10 punkti. Nord oleks saanud aga veidi paremini mängida. Sidemete säilitamise huvides oleks olnud õigem lõigata ristit kohe üheksaga. Antud juhul oleks lõikus õnnestunud ja mäng võidetud. Lõikuse ebaõnnestumisel oleks aga säilinud pada käimiseks kaks sisekut lauda väljaspool ärtut ja mäng ikkagi võidetav (muidugi eeldusel, et kaitse peab ärtule ümberlülitumist ohtlikuks). Täpne mäng andnuks OW-le 21 ja NS-le 65 punkti ja võitjad jäänuks 14-punktise vahega veel troonile. Kuid nüüd, kus lõikus oleks õnnestunud, saanuks Nord tõenäoliselt padaga jätkates ka ületihi kätte, mis andnuks OW-le vaid 4 ja NS-le 82 punkti ning koos sellega 20-punktise vahega ka turniiri võidu.

 

Mänguprobleemi lahendus

Pakkumise järgi peaksid kõik kõrged kaardid olema Südi käes. Kogu jaotus võib olla näiteks järgmine

 

♠ 653

 

 

♥ 872

 

 

♦ 94

 

 

♣ 109876

 

♠ ÄKS1094

N

♠ E82

♥ 3

   W       O

♥ S964

♦ S103

S

♦ Ä85

♣ KS4

 

♣ E52

 

♠ 7

 

 

♥ ÄKE105

 

 

♦ KE762

 

 

♣ Ä3

 

Kui lood on nii, siis ei ole Südil trumpamissunnist pääsu. West tõmbab kolm korda trumpi ja käib ♣K. Süd võtab ja viskab ristiga välja, kuid see teda ei aita. West võtab ♣S-ga ja jätkab trumpidega seisuni

 

♠ -

 

 

♥ 8

 

 

♦ 4

 

 

♣ 109

 

♠ 9

N

♠ -

♥ -

   W       O

♥ S9

♦ S10

S

♦ Ä

♣ 4

 

♣ E

 

♠ -

 

 

♥ E10

 

 

♦ K7

 

 

♣ -

 

ning käib siis ristit laua emandale. Mida Süd sellesse tihisse ka ei viskaks, võtab kõik tihid ikkagi West.