BRIDŽINURK nr. 158

 

Mänguprobleem

♠ 104

N

♠ ÄKES

♥ KS10

   W       O

♥ Ä42

♦ E943

S

♦ 62

♣ ÄKE4

 

♣ 9653

Paariturniir. West mängib 3T. Nord ründab ♦5-ga. Süd võtab ♦KÄ ja käib ♦10, mille West võtab ♦E-ga. Järgnevad ♣ÄK (Nord viskab teisel ringil pada). Kuidas jätkata? (Lahendus on artikli lõpus).

 

Kui ei oska välja mängida, ära paku

Põhja-Ameerika meistrivõistlustel Denveris nullis Westi valearvestus avatihil eelnenud efektse pakkumise.

 

♠ K8

 

 

♥ S974

 

 

♦ 10973

 

 

♣ E72

 

♠ -

N

♠ Ä107543

♥ Ä2

   W       O

♥ KE6

♦ ÄKE852

S

♦ S64

♣ ÄS843

 

♣ 10

 

♠ ES962

 

 

♥ 10853

 

 

♦ -

 

 

♣ K965

 

Jagas West, tsoonis kõik.

W

N

O

S

1♦

pass

1♠

pass

3♣

pass

3♥

pass

4♣

pass

4♦

pass

4♥

pass

4♠

pass

5♠

pass

6♣

pass

7♦

 

 

Nord ründas ♥4-ga. West võttis avatihi ♥Ä-ga kätte, läks ♦S-ga lauda, avastades halva istumise, tõmbas ♣Ä, lõi ristit, viskas ♠Ä-le ja ärtule kaks ristit, lõi pada ja ristit ning seisus

 

♠ -

 

 

♥ S

 

 

♦ 1097

 

 

♣ -

 

♠ -

N

♠ 10754

♥ -

   W       O

♥ -

♦ ÄKE8

S

♦ -

♣ -

 

♣ -

 

♠ ES

 

 

♥ 10

 

 

♦ -

 

 

♣ K

 

ei olnud võimalik vältida trumbitihi äraandmist Nordile. West eksis avatihil, mille oleks pidanud võtma lauda. Seejärel oleks pidanud mängima ♣Ä, risti löök,  ♥Ä, risti löök, ♦S, ♠Ä, ♥K, pada löök ja trumbid maha.

 

Mänguprobleemi lahendus

11 tihi võtmiseks pole vaja mõistatada, kelle käes on ♥E. Kuna ristit peab Süd ja ruutut Nord, siis on tingimused kahekordse sunni toimimiseks täidetud. Kogu jaotus võib olla näiteks järgmine:

 

♠ 7632

 

 

♥ E763

 

 

♦ S875

 

 

♣ 8

 

♠ 104

N

♠ ÄKES

♥ KS10

   W       O

♥ Ä42

♦ E943

S

♦ 62

♣ ÄKE4

 

♣ 9653

 

♠ 985

 

 

♥ 985

 

 

♦ ÄK10

 

 

♣ S1072

 

West tõmbab ♣E ja jätkab padadega seisuni

 

♠ -

 

 

♥ E76

 

 

♦ S

 

 

♣ -

 

♠ -

N

♠ S

♥ KS

   W       O

♥ Ä42

♦ 9

S

♦ -

♣ 4

 

♣ -

 

♠ -

 

 

♥ 985

 

 

♦ -

 

 

♣ S

 

kus ♠S sunnib Südi viskama ärtu duubliks. West paneb tihisse oma töö ära teinud risti ja Nord ei saa visata muud kui ärtut. Kolm viimast tihi võtavad ♥KÄ2.