BRIDŽINURK nr. 169

 

Kaitseprobleem

♠ E97

 

♥ Ä732

 

♦ KE52

 

♣ S8

 

N

♠ S1086

   W       O

♥ K1086

S

♦ 103

 

♣ Ä105

Pakkumine:

S

W

N

O

1♦*

pass

1♥

pass

1♠

pass

3♦

pass

3T

 

 

* - 4+ ♦.

West ründab ♣2-ga (ülalt neljas). Süd paneb lauast ♣8. Kuidas kaitsta? (Lahendus on artikli lõpus).

 

Andmata jäänud löök

Varssavi MMi 15. vooru matši Iisrael – Hispaania 6. jaotuses otsustas Ost, et potentsiaalselt võtva emanda kõrvalt pole mõtet partnerile lööki anda. Mõni käik hiljem aga tõestas David Fohrer talle, et  seda otsust tuleb kahetseda.

 

♠ Ä4

 

 

♥ ÄKS92

 

 

♦ 87

 

 

♣ 6432

 

♠ KS98632

N

♠ E5

♥ 8

   W       O

♥ E1073

♦ Ä6

S

♦ S105

♣ KE8

 

♣ Ä1097

 

♠ 107

 

 

♥ 654

 

 

♦ KE9432

 

 

♣ S5

 

Pakkumine:

O

S

W

N

Wasik

Fohrer

Wichmann

Birman

pass

pass

1♠

2♥

pass

3♦

 

West ründas ♣K-ga ja jätkas siis ♥8-ga laua ässale. Fohrer jätkas ♦8-ga ja kui Ost ei katnud, pani käest väikese. West võttis ♦Ä-ga ja käis ♣8 Osti ässale ja jäi ärtu käiku ootama. Ost aga vaatas, et kui Westil on ärtu singel, siis saab ♥E niigi tihi, ja käis hoopis ristit. Süd lõi ja tõmbas trumpe seisuni

 

♠ Ä4

 

 

♥ KS9

 

 

♦ -

 

 

♣ 6

 

♠ KS9863

N

♠ E5

♥ -

   W       O

♥ E107

♦ -

S

♦ -

♣ -

 

♣ 10

 

♠ 107

 

 

♥ 65

 

 

♦ 32

 

 

♣ -

 

Eelviimasele trumbile läks lauast väike pada ja Ost tundis kolmemastisunni pitsitust. Ta viskas pada. Nüüd läks Fohrer ♠Ä-ga lauda, lõi ristit ja käis ärtut laua üheksale. Ost võttis ♥10-ga, mis jäi kaitse viimaseks tihiks.

 

Kaitseprobleemi lahendus

Pakkumise käigus näitas Süd vähemalt neljast ruutut ja neljast pada. Kuna avakäigu järgi on Westi risti kõigest neljane, siis ei saa Südil olla ärtu pikem kui singel. Seega peab Ost võtma ♣Ä-ga ja käima ♥K juhuks, kui Südil on singel ♥E. Kogu jaotus võib olla näiteks järgmine:

 

♠ E97

 

 

♥ Ä732

 

 

♦ KE52

 

 

♣ S8

 

♠ 54

N

♠ S1086

♥ S954

   W       O

♥ K1086

♦ 876

S

♦ 103

♣ K742

 

♣ Ä105

 

♠ ÄK32

 

 

♥ E

 

 

♦ ÄS94

 

 

♣ E963