BRIDŽINURK nr. 217

 

Kaitseprobleem

♠ Ä92

 

♥ ES109

 

♦ 842

 

♣ S53

 

N

♠ E84

   W       O

♥ K543

S

♦ E93

 

♣ E108

Pakkumine:

S

W

N

O

1♠

pass

1T

pass

3♠*

pass

4♠

* - 6-ne ♠,15-16 H.

West ründab ♥8-ga. Ost pani avatihisse väikese, Süd võttis ♥Ä-ga ja jätkas ♠S-iga, pannes lauast väikese. Kuidas kaitsta? (Lahendus on artikli lõpus).

 

30 aastat tagasi

Järgnev jaotus, kus väljamängija andis Bill Pencharz’ile võimaluse valida viis enesetapu sooritamiseks (just nii ta seda nimetas), mängiti 1977.a.-l Middlesex Congress’il Inglismaal.

 

♠ K108

 

 

♥ K1063

 

 

♦ Ä1085

 

 

♣ K7

 

♠ Ä7543

N

♠ E62

♥ 982

   W         O

♥ S7

♦ 42

S

♦ ES96

♣ ÄE5

 

♣ S842

 

♠ S9

 

 

♥ ÄE54

 

 

♦ K73

 

 

♣ 10963

 

Jagas Ost, tsoonis OW.

O

S

W

N

Pencharz

 

 

 

pass

pass

1♠

kontra

2♠

4♥

 

West ründas ♠Ä ja väikese ♠-ga. Pencharz sai tihi ♠E-ga ja käis ♦E. Süd võttis ♦K-ga ja käis ristit. West pani ässa ja käis ruutut laua ässale. Süd jätkas ♠K-ga, visates käest ruutut, ja tõmbas ♣K ning ♥ÄK. Seisus

 

 

 

♥ 106

 

 

♦ 108

 

 

♣ -

 

♠ 75

N

♠ -

♥ 9

   W         O

♥ -

♦ -

S

♦ S9

♣ E

 

♣ S8

 

♠ -

 

 

♥ E5

 

 

♦ -

 

 

♣ 109

 

järgnes lauast ♥10 ja Pencharz oligi seatud ülalmainitud valiku ette. Ruutut visata ei saa, kuna siis jätab Süd tihi lauda ja lööb ruutu tegema. Samuti ei saa visata ristit, kuna Süd võtaks tihi ♥E-ga kätte ja lööks tegema risti.

 

Kaitseprobleemi lahendus

Ost peab ♠S-le tihi andma! Vastasel juhul tekib Südil kaks sisekut lauda, et ♥K vastu trumpi maha lõigata ja seejärel kaks ärtutihi sisse kasseerida. Läbi lastes kaotab Ost küll trumbitihi, kuid võidab asemele kaks tihi odavmastides. Kogu jaotus võib olla näiteks järgmine:

 

♠ Ä92

 

 

♥ ES109

 

 

♦ 842

 

 

♣ S53

 

♠ 3

N

♠ E84

♥ 8762

   W       O

♥ K543

♦ KS65

S

♦ E93

♣ K942

 

♣ E108

 

♠ KS10765

 

 

♥ Ä

 

 

♦ Ä107

 

 

♣ Ä76