BRIDŽINURK nr. 218

 

Mänguprobleem

♠ ÄS1098

N

♠ K43

♥ 93

   W       O

♥ ÄKS1065

♦ ÄES

S

♦ K4

♣ ÄE2

 

♣ K6

 

W

N

O

S

1♠

pass

2♥

pass

3T

pass

4♣

pass

4♠

pass

4T

pass

5♠

pass

7T

Nord ründab ♦9-ga ja West võtab ♦S-ga. Kuidas mängida? (Lahendus on artikli lõpus).

 

Aritmeetika!

Segavõistkondade EMil Antalyas tuli Lilo Poplilovile Westis kätte järgmine tagasihoidlik leht:

♠ 54

♥ 109653

♦ S83

♣ 753

NS olid ainsana tsoonis ja pakkumine algas järgmiselt:

N

O

S

W

 

 

 

Lilo

1♠

3♦

5♦*

?

* - välistav Blackwood.

Mida pakkuda? Arvutanud veidi pani Lilo lauale 7♣!! Edasi arenesid sündmused nii:

N

O

S

W

 

 

 

Lilo

1♠

3♦

5♦*

7

kontra

pass

pass

7

kontra

 

 

Kogu jaotus oli aga järgmine

 

♠ KE976

 

 

♥ ÄK

 

 

♦ K96

 

 

♣ E106

 

♠ 54

N

♠ 103

♥ 109653

    W       O

♥ 842

♦ S83

S

♦ ÄE107542

♣ 753

 

♣ 4

 

♠ ÄS82

 

 

♥ ES7

 

 

♦ -

 

 

♣ ÄKS982

 

Kartes risti lööki ei söandanud Süd 7♠ pakkuda. Kontreeritud 7♦ läks seitsmeta alt ja OW said protokolli -1700. Kuna teisel laual tegid NS ära 7♠ (+2210), siis tõid Lilo Poplilovi korrutustabeli tundmine võistkonnale sisse 11 IMPi.

 

Mänguprobleemi lahendus

Seda tüüpi jaotustes on mõnikord mõistlik alustada tihide võtmisega ebaolulistes mastides, lootuses saada lisainfot jaotuse kohta. Antud juhul võib selline mänguviis tingida aga sisekuprobleeme, mis takistaksid kriitiliste mastide mängimist parimal võimalikul moel. Normaalne mänguviis on tõmmata äss ja kuningas kas ärtus või padas ja kui emand ei kuku, lõigata teise kallismasti emandat. Kuigi käesolevas jaotuses on ♠E ja ♥E kukkumine võrdselt tõenäoline ei ole sugugi ükskõik, kummast kallismastist alustada. Kui tõmmata ♠ÄK ja emand ei kuku, siis on teoreetiliselt parim jätk lõigata ♥E-t esimesel ringil. See on seotud riskiga anda tihi Südi singel ♥E-le. Kui alustada ♥ÄK-ga ja ♥E ei kuku, on parim jätk tõmmata ♠K ja lõigata seejärel ♠E-t, võites mistahes singel pada korral Nordi käes ja loomulikult ka siis, kui ♠E on Südil mitte enama kui kolme kliberiga. Kogu jaotus võib olla näiteks järgmine:

 

♠ E76

 

 

♥ 8742

 

 

♦ 987

 

 

♣ S93

 

♠ ÄS1098

N

♠ K43

♥ 93

   W        O

♥ ÄKS1065

♦ ÄES

S

♦ K4

♣ ÄE2

 

♣ K6

 

♠ 52

 

 

♥ E

 

 

♦ 106532

 

 

♣ 108754