BRIDŽINURK nr. 235

 

Kaitseprobleem

♠ S85

 

♥ E6

 

♦ ÄKE532

 

♣ KE

 

N

♠ 762

   W       O

♥ KS10

S

♦ S10764

 

♣ Ä6

Pakkumine:

N

O

S

W

1♦

pass

2♣

pass

3♦

pass

3T

West ründab ♠K-ga. Süd võtab ♠Ä-ga ja käib ristit. Kuidas kaitsta? (Lahendus on artikli lõpus).

 

Parem varblane peos…

Järgnevas viimasel Venice Cup’il mängitud jaotuses sai õppetunni Süd, kes ei tahtnud kuidagi leppida saada olnud piskuga.

 

♠ E8532

 

 

♥ E942

 

 

♦ ÄS

 

 

♣ 72

 

♠ KS106

N

♠ 7

♥ K1086

   W         O

♥ 5

♦ 95

S

♦ E106432

♣ Ä85

 

♣ K10963

 

♠ Ä94

 

 

♥ ÄS73

 

 

♦ K87

 

 

♣ ES4

 

Jagas Ost, tsoonis mitte keegi.

O

S

W

N

pass

1T

pass

2♥

2T

pass

pass

kontra…

Süd ründas ♠4-ga. Nord võttis laua ♠10 emandaga ja käis ♥2. Süd võttis ♥Ä-ga ja käis tagasi ♥3, millele Ost pani lauast ♥8. Nord lõi millegi pärast kartma ja võttis tihi ♥E-ga (Ost viskas ruutut). Järgnesid ♦ÄS, Ost kattis ♦E-ga ja Süd võttis ♦K-ga. Nüüd oleks Süd saanud ♠Ä-ga mängu üheta alt võtta, kuid ta leidis, et seda on liiga vähe ja jätkas hoopis ruutuga. Oma otsust pidi ta aga üsna pea kahetsema. Ost jätkas ruutudega seisuni

 

♠ 85

 

 

♥ 94

 

 

♦ -

 

 

♣ 72

 

♠ K

N

♠ -

♥ K10

   W         O

♥ -

♦ -

S

♦ 3

♣ Ä85

 

♣ K10963

 

♠ Ä

 

 

♥ S7

 

 

♦ -

 

 

♣ ES4

 

kus ♦3 pani Südi sundi kolmes mastis ja mäng oli täpselt väljas (risti äraviske järel teeb kogu ristimast, kallismasti äraviskele järgneb aga lihtsund teises kallismastis ja ristis).

 

Kaitseprobleemi lahendus

Kuna leht istub nii, et ilma ristitihideta Süd mängu võita ei saa, siis on vaja tema ainus võimalik sisek kätte, ♥Ä maha ajada enne, kui ta ristimasti deblokeerib. Parim oleks võtta kohe ♣Ä-ga ja anda padaga Westile üle, et too käiks ärtut tagasi. Paraku ei pruugi West ärtu tagasikäimise elulisusest aru saada. Ta võib sideme säilitamiseks hoopis pada läbi lasta, mis oleks aga kaitse jaoks katastroof. Selle vältimiseks peab Ost kohe käima ♥K (Dechapelles’i löök)! Nüüd ei ole Südil võimalik võtta rohkem kui kaks pada-, kaks ärtu-, kolm ruutu- ja üks ristitihi ning mäng on üheta alt. Kogu jaotus võib olla näiteks järgmine:

 

♠ S85

 

 

♥ E6

 

 

♦ ÄKE532

 

 

♣ KE

 

♠ KE1053

N

♠ 762

♥ 9842

   W       O

♥ KS10

♦ 8

S

♦ S10764

♣ 542

 

♣ Ä6

 

♠ Ä9

 

 

♥ Ä753

 

 

♦ 9

 

 

♣ S109874