BRIDŽINURK nr. 244

 

Kaitseprobleem

♠ 10962

 

♥ KE

 

♦ KES

 

♣ KES9

 

N

♠ ES3

   W       O

♥ ÄS109863

S

♦ Ä5

 

♣ 10

Pakkumine:

N

O

S

W

1♣

3♥

3♠

pass

4♠

 

 

West ründab ♥7-ga. Kuidas kaitsta? (Lahendus on artikli lõpus).

 

Saabus buss nr 9

Ameeriklastel on bridživanasõna, et sisemised lõikused on nagu buss nr 9 - sa ootad aastaid ja siis tulevad need kõik korraga. Sisemiste lõikustega kaasnevad enamasti huvitavad seisud, nagu ka järgnevas jaotuses, mis mängiti viimaste Põhja-Ameerika talviste meistrivõistluste Blue Ribbon Pairs’il. Südis istus Mike Becker.

 

♠ 8752

 

 

♥ ES

 

 

♦ 876

 

 

♣ Ä952

 

♠ Ä64

N

♠ S109

♥ 9754

   W         O

♥ K832

♦ 543

S

♦ ÄE102

♣ KE3

 

♣ 106

 

♠ KE3

 

 

♥ Ä105

 

 

♦ KS9

 

 

♣ S874

 

Pakkumine:

W

N

O

S

pass

pass

pass

1♣

pass

1♠

kontra

1T

2♥

pass

3♣

West ründas ♥7-ga Osti kuningale ja Südi ässale. Becker läks ♥S-ga lauda ja käis pada käe kuningale. West võttis ♠Ä-ga ja lülitus ruutule. Ost võttis ♦Ä-ga ja käis ruutut. Becker võttis ♦K-ga, viskas ♥10-le lauast ruutu, lõi ruutut ja mängis ♠E3. Saanud alltoodud seisus

 

♠ 8

 

 

♥ -

 

 

♦ -

 

 

♣ Ä95

 

♠ -

N

♠ -

♥ 9

   W         O

♥ 8

♦ -

S

♦ E

♣ KE3

 

♣ 106

 

♠ -

 

 

♥ -

 

 

♦ -

 

 

♣ S874

 

♠S-ga tihi, käis Ost ♦E. Becker lõi seda ♣8-ga, West viskas ärtut ja laud lõi ♣9-ga üle! Järgnes trumbi sisemine lõikus ♠8-ga. Väljamängu seisukohast polnud vahet, millise kaardi Ost tihisse paneb. Laua taga lõi ta ♣10-ga, Becker lõi üle ♣S-ga, West omakorda ♣E-ga ja käis seejärel trumpi kahvlisse. +110 andis NS-le 61 punkti 105-st võimalikust.

 

Kaitseprobleemi lahendus

Ost näeb kahte ässatihi ja ka trumbitihi on peaaegu kindel. Pakkumist arvestades ei saa Westil aga olla ühtegi kõrget kaarti. Niisiis tuleb mängida sellele, et Westil on ärtus singel. Nüüd olemegi otsaga jaotuse probleemi juures: millist ärtut partnerile löögi alla käia? Kui käia ♥S, siis jätkab West pärast löögi saamist ruutuga Osti ässale. Käib viimane nüüd veelkord ärtut või mitte, kuid saladus, et Westil ei ole kümnest kõrgemat trumpi, saab avalikuks ja Süd lõikab Osti padapildid maha. Seega peaks Ost käima pärast ♥Ä võtmist tagasi ♥3. Nüüd lülitub West pärast löömist ristile ja Südil, pole põhjust pada lõikama hakata. Kogu jaotus võib olla näiteks järgmine:

 

♠ 10962

 

 

♥ KE

 

 

♦ KES

 

 

♣ KES9

 

♠ 7

N

♠ ES3

♥ 7

   W       O

♥ ÄS109863

♦ 10976432

S

♦ Ä5

♣ 8643

 

♣ 10

 

♠ ÄK854

 

 

♥ 542

 

 

♦ 8

 

 

♣ Ä752