BRIDŽINURK nr. 249

 

Kaitseprobleem

 

♠ K103

 

♥ 65

 

♦ E10943

 

♣ KE4

♠ E76542

N

♥ 842

   W       O

♦ ÄK

S

♣ 108

 

 

S

W

N

O

1T(16-18)

pass

3T

West ründab ♠5-ga. Süd paneb lauast ♠3 ja võtab Osti ♠9 ässaga. Järgneb väike ruutu. Kuidas kaitsta? (Lahendus on artikli lõpus).

 

Veidike arvutamisest

Mitte just sageli ei astu mängija võistluste bülletääni toimetuse uksest sisse looga, kuidas ta puhta nulli sai. Üks vähestest sellistest oli Larry Cohen 1981.a.-l Detroidis toimunud Põhja-Ameerika meistrivõistlustel.

Jagas Ost, tsoonis OW.

 

♠ 86

 

 

 

♥ Ä643

 

 

 

♦ E107

 

 

 

♣ E1053

 

 

♠ 104

N

♠ Ä3

 

♥ S852

   W       O

♥ KE107

 

♦ S932

S

♦ Ä86

 

♣ K82

 

♣ S964

 

 

♠ KES9752

 

 

 

♥ 9

 

 

 

♦ K54

 

 

 

♣ Ä7

 

 

O

S

W

N

 

Cohen

 

Bergen

1T(15-17)

kontra

pass

2♣

pass

2♠

pass

3T

pass

4♠

 

West ründas ♥5-ga laua ässale. Cohen jätkas ärtu löögiga ja ajas ♠Ä maha. Järgnenud ♥E Cohen lõi, tõmbas mõned korrad trumpi ja mängis ♣Ä7. West võttis ♣K-ga ja käis ärtut. Pärast selle trumpamist tekkinud seisus

 

♠ -

 

 

♥ -

 

 

♦ E107

 

 

♣ E

 

♠ -

N

♠ -

♥ -

   W       O

♥ -

♦ S93

S

♦ Ä86

♣ 8

 

♣ S

 

♠ 9

 

 

♥ -

 

 

♦ K54

 

 

♣ -

 

liitis Cohen kokku Ostilt välja tulnud H-punktid, saades tulemuseks 9. Niisiis pidid kõik väljasolevad 6 H olema Osti käes ja ♦S-i lõikus Westilt oli eos nurjumisele määratud. Cohen jätkaski väikese ruutuga laua emandale. Ost võttis selle ♦Ä-ga ja käis väikese ruutu. Cohen laskis selle võidukalt läbi ja…läks alt mängu, mille kogu saal oli välja mänginud.

 

Kaitseprobleemi lahendus

Kuna avatihi näitab, et ♠S on Ostil, siis ei saa tal enam olla ♥ÄSxxxx, mille korral ärtu käik mängu alt ajaks. Küll peab West aga proovima ♠E käiku, nagu oleks tal ♠ES! Mõistlik Süd laseb selle läbi, kahetsedes samal ajal, et ta avatihil lauast ♠10 panemata jättis. Pärast seda pole Westil mängu altajamiseks vaja teha muud, kui käia veelkord pada. Kogu jaotus võib olla näiteks järgmine:

 

♠ K103

 

 

♥ 65

 

 

♦ E10943

 

 

♣ KE4

 

♠ E76542

N

♠ S9

♥ 842

   W       O

♥ KS97

♦ ÄK

S

♦ 75

♣ 108

 

♣ 96532

 

♠ Ä8

 

 

♥ ÄE103

 

 

♦ S862

 

 

♣ ÄS7