BRIDŽINURK nr. 276

 

Mänguprobleem

♠ Ä62

N

♠ E108

♥ ES1094

  W       O

♥ Ä853

♦ S63

S

♦ K8

♣ K4

 

♣ ÄE32

Pakkumine:

S

W

N

O

1♦

1♥

pass

4♥…

Nord ründab ♦2-ga. Süd võtab ära ♦EÄ ja käib ruutut Westi sõdurile (lauast läheb ♠8). Järgneb ärtu lõikus, Süd võtab ♥K-ga ja käib ärtut (Nord viskab ristit). Kuidas jätkata? (Lahendus on artikli lõpus).

 

Sund väljamängija vastu

Järgnevas jaotuses tänavustel sügisestel Põhja-Ameerika meistrivõistlustel Bostonis näitas Drew Cannell osavat kaitsemängu, mis võimaldas panna väljamängija sundi kolmes mastis.

Jagas Nord, tsoonis mitte keegi.

 

♠ K10654

 

 

 

♥ E96

 

 

 

♦ ÄK85

 

 

 

♣ 6

 

 

♠ S3

N

♠ E987

 

♥ KS10832

  W       O

♥ 7

 

♦ 3

S

♦ E1076

 

♣ Ä832

 

♣ K954

 

 

♠ Ä2

 

 

 

♥ Ä54

 

 

 

♦ S942

 

 

 

♣ ES107

 

 

 

 

 

 

N

O

S

W

 

Kasle

 

Cannell

1♠

pass

2♣

2♥

3♦

pass

3T

Cannell ründas ♥K-ga (kuidas sa muidu bülletääni veergudele pääsed!). Süd võttis ja mängis kolm ringi pada. Kasle võttis tihi ♠9-ga ja käis väikese risti. Süd pani ♣10 ja Cannell väikese, mis oli kaitse jaoks otsustava tähtsusega liigutus. Süd jätkas ♦ÄK5-ga, Kasle võttis ♦E-ga ja laual oli seis

 

♠ 106

 

 

♥ E9

 

 

♦ 8

 

 

♣ -

 

♠ -

N

♠ E

♥ S10

  W       O

♥ -

♦ -

S

♦ 10

♣ Ä82

 

♣ K95

 

♠ -

 

 

♥ 5

 

 

♦ S

 

 

♣ ES7

 

Nüüd pani Kasle lauale ♠E ja Süd oli kolmemastisunnis. Kui ta lõpuks ärtust loobus, viskas Kasle talle ruutuga sisse, kindlustades kaitsele kolm viimast tihi ja kaheta altmängu. 

 

Mänguprobleemi lahendus

Reaalseim võimalus puuduva tihi saamiseks on panna üks kaitsjatest sundi mustades mastides. Pakkumise järgi on ♠K Südi käes, mängu senine käik näitab aga, et ristit peab tõenäoliselt Nord. Sund õnnestub seega ainult siis, kui õnnestub pada pidaja üle kanda Nordi kätte. Kuigi ♠K tema kätte ei mahu, võib ♠S tal ometi olla. Kogu jaotus võib olla näiteks järgmine

 

♠ S53

 

 

♥ 7

 

 

♦ 1052

 

 

♣ 1098765

 

♠ Ä62

N

♠ E108

 

♥ ES1094

  W       O

♥ Ä853

 

♦ S63

S

♦ K8

 

♣ K4

 

♣ ÄE32

 

 

♠ K974

 

 

♥ K62

 

 

♦ ÄE974

 

 

♣ S

 

West peab kolmanda trumbi tõmbama laua ässaga ja jätkama ♠E-ga. Kui Süd katab, võtab West ♠Ä-ga, tõmbab veel ühe trumbi ja seisus

 

♠ S

 

 

♥ -

 

 

♦ -

 

 

♣ 10987

 

♠ 62

N

♠ 10

 

♥ 9

  W       O

♥ -

 

♦ -

S

♦ -

 

♣ K4

 

♣ ÄE32

 

 

♠ 97

 

 

♥ -

 

 

♦ 97

 

 

♣ S

 

käib viimase trumbi, mille vastu Nordil enam kaitset ei ole.