BRIDŽINURK nr. 281

 

Mänguprobleem

♠ 3

N

♠ ÄKES2

♥ 10654

W O

♥ ÄK9

♦ Ä10987

S

♦ 32

♣ KS10

 

♣ ÄE9

West mängib 6T. Nord ründab ♣8-ga. Kuidas mängida?

 

Sundvise ühes mastis

Tüüpiliselt arvatakse, et sundviskesse saab panna mängijat, kellel on pidajad kahes (või kolmes) mastis. Sunnikaardi käimisel peab see mängija loobuma pidajast ühes mastidest ja andma sellega lisatihi. Ometigi saab sundvise toimuda ka ainult ühes mastis. Seda sorti sundi läheb vaja, et võita slämm järgmises jaotuses.

 

♠ Ä64

 

 

♥ KE10

 

 

♦ Ä98

 

 

♣ ÄK62

 

♠ KS107632

N

♠ 9

♥ 82

W O

♥ 763

♦ ES106

S

♦ K7542

♣ 4

 

♣ 10973

 

♠ E85

 

 

♥ ÄS954

 

 

♦ 3

 

 

♣ ES85

 

Pakkumine:

S W N O

1♥ 2♠ 3♠ pass

4♥ pass 6♥

West ründab ♦E-ga. Lauast tuleb ♦Ä ja järgnevad neli ringi trumpi ning ♣ES. Seisus

 

♠ Ä64

 

 

♥ -

 

 

♦ 9

 

 

♣ ÄK

 

♠ KS107

N

♠ 9

♥ -

W O

♥ -

♦ S10

S

♦ K75

♣ -

 

♣ 109

 

♠ E85

 

 

♥ 9

 

 

♦ -

 

 

♣ 85

 

jätkab Süd ♣ÄK-ga ja West peab tegema kaks äraviset. Kahte pada ta visata ei saa, sest Süd mängiks ♠Ä ja väikese pada mõlemast käest. Seega viskab ta kõigepealt ruutu, kuid jääb siis (või sellele järgneval tihil, kui Süd lööb ruutut) ikkagi padas ühemastisundi. Kui West viskab ♠7, mängib Süd mõlemast käest väikese pada. Kui ta viskab ♠10, käib Süd ♠E ja paneb lauast väikese. Mõlemal juhul on West sissevisatud ja annab Südile kaks viimast tihi.

 

Mänguprobleemi lahendus

Mänguplaan sõltub padade jaotumisest. Avatihi tuleb võtta ♣Ä-ga ja tõmmata ♠ÄKE. Kui mast istub 4-3, piisab kolmest ärtutihist, s.t. tuleb tõmmata ♥ÄK. Kui pada istub halvemini, peab ärtu istuma 3-3 ES-ga Nordi käes. Kogu jaotus võib olla näiteks järgmine:

 

♠ 76

 

 

♥ ES8

 

 

♦ KS54

 

 

♣ 8765

 

♠ 3

N

♠ ÄKES2

♥ 10654

W O

♥ ÄK9

♦ Ä10987

S

♦ 32

♣ KS10

 

♣ ÄE9

 

♠ 109854

 

 

♥ 732

 

 

♦ E6

 

 

♣ 432

 

Siin osutubki oluliseks ♣Ä panemine avatihil. Kui seda mitte teha, jääb ärtu pikkustihi siseku puudumise tõttu saamata.