BRIDŽINURK nr. 301

 

Lahtiste kaartidega

 

♠ Ä52

 

 

♥ E98

 

 

♦ Ä4

 

 

♣ 98432

 

♠ ES1097

N

♠ 643

♥ Ä43

   W       O

♥ S1076

♦ ES9

S

♦ 87652

♣ 65

 

♣ 7

 

♠ K8

 

 

♥ K52

 

 

♦ K103

 

 

♣ ÄKES10

 

Süd mängib 6♣. West ründab ♠E-ga. Kuidas mängida? (Lahendus on artikli lõpus).

 

Kas IBPA auhind läheb ajakirjanikule?

Kui Ron Tacchi parasjagu just ei pildista või ei lahenda võistluste bülletääni toimetuses mõnda keerulist probleemi, siis leiab ta vahel aega mängida ka mõni jaotus. Järgmise väljamängušedöövriga sai ta hiljuti hakkama oma koduklubis.

Jagas Nord, tsoonis mitte keegi.

 

♠ 763

 

 

 

♥ E9

 

 

 

♦ E83

 

 

 

♣ ÄE854

 

 

♠ KS4

N

♠ 109

 

♥ ÄS53

  W       O

♥ 1084

 

♦ KS76

S

♦ 954

 

♣ K7

 

♣ S10962

 

 

♠ ÄE852

 

 

 

♥ K762

 

 

 

♦ Ä102

 

 

 

♣ 3

 

 

N

O

S

W

Cameron

 

Tacchi

 

pass

pass

1♠

1T

4♠!

 

 

West ründas ♥Ä3-ga. Saanud laua ♥E-ga tihi jätkas Tacchi ♣Ä ja risti löögiga, kukutades Westi kuninga. Nüüd oli olemas ainult üks käik, mis võimaldas mängu võita - ♠E. Ja Tacchi leidis selle käigu! West võttis ♠K-ga ja käis ärtut. Tacchi võttis ♥K-ga, tõmbas ♠Ä ja lõi viimase ärtu lauda. Seisus

 

♠ -

 

 

♥ -

 

 

♦ E83

 

 

♣ E8

 

♠ S

N

♠ -

♥ -

  W       O

♥ -

♦ KS76

S

♦ 95

♣ -

 

♣ S109

 

♠ 85

 

 

♥ -

 

 

♦ Ä102

 

 

♣ -

 

polnud Westil sisseviskest pääsu. Tacchi viskas ♣E-le ruutut, lõi viimase risti kätte, käis trumpi ja Westi pidi käima ruutut kuninga alt.

 

Lahtiste kaartidega lahendus

Süd võtab avatihi ♠K-ga, tõmbab kaks korda trumpi, lööb ruutu lauda, tuleb trumbiga kätte, käib väikese ärtu laua emandale ja jätkab trumbiga, jõudes seisu

 

♠ Ä5

 

 

♥ 98

 

 

♦ -

 

 

♣ -

 

♠ S10

N

♠ 64

♥ Ä4

  W       O

♥ S10

♦ -

S

♦ -

♣ -

 

♣ -

 

♠ 8

 

 

♥ K5

 

 

♦ -

 

 

♣ 10

 

Viimane trump paneb nüüd mõlemad kaitsjad sundi. Kui West viskab pada, läheb lauast tihisse ärtu. Ost pada visata ei saa, kuna laua ♠5 muutuks võtjaks. Seega viskab ta ärtut. Nüüd kasseerib Süd ♠Ä ja käib ärtut, saades puuduva tihi ♥5-ga. Kui aga West viskab ärtut, läheb lauast tihisse pada ja ♥5 käik kuninga alt kukutab Westi ässa.