BRIDŽINURK nr. 307

 

Mänguprobleem

♠ KES9

N

♠ Ä1032

♥ Ä4

  W       O

♥ S95

♦ Ä1098

S

♦ ES4

♣ ÄS9

 

♣ K108

West mängib 3T. Nord ründab ♥3-ga (ülalt neljas). Süd saab avatihi ♥10-ga ja käib ärtut tagasi (Nord paneb tihisse ♥2). Kuidas mängida? (Lahendus on artikli lõpus).

 

Richard Freeman in memoriam

29. juunil lahkus 75-aasta vanusena parematele jahimaadele legendaarse Nickell’i meeskonna liige Richard Freeman. Tema mängijakarjääri jäid kaunistama Bermuda Karika võitmised aastatel 1995, 2000 ja 2003. Freemani meisterlikkust näitab järgnev jaotus, mida ta mängis 1983.a. Grand National Teams’il.

 

♠ 8

 

 

♥ K652

 

 

♦ 9842

 

 

♣ ÄE53

 

♠ S1043

N

♠ K752

♥ 3

  W       O

♥ ES984

♦ S7

S

♦ 653

♣ K109876

 

♣ 2

 

♠ ÄE96

 

 

♥ Ä107

 

 

♦ ÄKE10

 

 

♣ S4

 

Jagas West, tsoonis NS.

W

N

O

S

Pender

Nickell

Ross

Freeman

pass

pass

pass

1♦

3♣

kontra

pass

4♣

pass

4♥

pass

4♠

pass

6♦

 

Pender ründas ♥3-ga. Freeman võttis Osti ♥S-i ässaga, tõmbas ♠Ä, lõi pada, tõmbas korra trumpi (lootes, et Freeman käib enne teist trumbitõmmet ärtut, pettis Pender ♦S-ga), lõi pada ja tõmbas veel kaks korda trumpi. Järgnes ♣S Westi kuningale ja laua ässale, ♣E ja risti löök ning lauale oli pandud seis

 

♠ -

 

 

♥ K65

 

 

♦ -

 

 

♣ -

 

♠ S

N

♠ K

♥ -

  W       O

♥ E9

♦ -

S

♦ -

♣ 109

 

♣ -

 

♠ E

 

 

♥ 107

 

 

♦ -

 

 

♣ -

 

kus Freeman jätkas ♠E-ga ja Ost oli sunnitud käima ♥E alt. See tähendas 10-IMPist sissetulekut, kuna teisel laual peatusid Martel – Stansby 3T-s ja võtsid 10 tihi.

 

Mänguprobleemi lahendus

Kaks esimest tihi näitasid, et Nordil on viiene ärtu. Kui lisaks ei ole tema pada pikem kui kolmene, siis pääseb West lõikuse tegemisest. Kogu jaotus võib olla näiteks järgmine

 

♠ 865

 

 

 

♥ E8732

 

 

 

♦ K3

 

 

♣ 765

 

♠ KES9

N

♠ Ä1032

♥ Ä4

  W       O

♥ S95

♦ Ä1098

S

♦ ES4

♣ ÄS9

 

♣ K108

 

♠ 74

 

 

♥ K106

 

 

♦ 7652

 

 

♣ E432

 

West peab jätkama ♠KE9-ga, võtma kolmandal ringil tihi laua ♠10-ga ning käima ärtut, visates käest ruutut. Kahele järgmisele ärtule tuleb visata lauast ruutut ning käest ruutu ja risti ja seejärel annabki Nordi järgmine käik seisus

 

♠ -

 

 

 

♥ -

 

 

 

♦ K3

 

 

♣ 765

 

♠ 9

N

♠ Ä

♥ -

  W       O

♥ -

♦ Ä10

S

♦ E

♣ ÄS

 

♣ K108

 

♠ -

 

 

♥ -

 

 

♦ 76

 

 

♣ E43

 

puuduva tihi.