BRIDŽINURK nr. 326

 

Mänguprobleem

♠ K874

N

♠ 3

♥ Ä7654

  W       O

♥ KE2

♦ E

S

♦ Ä7654

♣ Ä72

 

♣ K653

 

S

W

N

O

pass

1♥

kontra

rek

1♠

pass

pass

3♥

pass

4♥…

 

 

Nord ründab ♥9-ga. Laud võtab ♥K-ga, Süd paneb tihisse ♥3 (trump istub 3-2). Kuidas mängida? (Lahendus on artikli lõpus).

 

Risti-rästine trumbisund

Järgnevas jaotuses 2009.a. Põhja-Ameerika paaride meistrivõistlustel San Diegos jõudis nii mõnigi optimistist Süd 7♠-sse.

 

♠ S876

 

 

♥ ÄS2

 

 

♦ KS8

 

 

♣ Ä83

 

♠ 109

N

♠ 5

♥ K3

  W       O

♥ E109876

♦ 65432

S

♦ 1097

♣ 6542

 

♣ ES7

 

♠ ÄKE432

 

 

♥ 54

 

 

♦ ÄE

 

 

♣ K109

 

Mitteristi avakäigu korral ei olnud Südi ülesanne eriti keeruline. Tuli vaid ruutule käest üks ärtu ära visata, korra ärtut kätte trumbata, et West seda masti enam ei peaks, ja jätkata trumpidega, mis lõpuks Osti ♥-♣ sundi panid. Risti avakäik, mis lõhkus lihtsunni toimumiseks olulise sideme, muutis võitmise kõvasti raskemaks, kuid mitte võimatuks. Süd pidi avakäigu võtma kätte ja tõmbama kõik trumbid peale ühe, et jõuda seisu

 

♠ -

 

 

♥ ÄS2

 

 

♦ KS8

 

 

♣ Ä

 

♠ -

N

♠ -

♥ K3

  W       O

♥ E1098

♦ 654

S

♦ 10

♣ 65

 

♣ E7

 

♠ 2

 

 

♥ 54

 

 

♦ ÄE

 

 

♣ 109

 

kus Ostil tuleb kolmandale ruutule visata kas ärtu duubliks või ♣E singliks. Südil jääb vaid välja lugeda, kas peab ärtu tegema lööma või ♣E maha tõmbama.

 

Mänguprobleemi lahendus

Arvestades pada löögiga lauda on Westil üheksa tihi. Kuna ♠Ä on kindlasti taga, siis võib kümnenda tihi saada risti 3-3 istumisel või ruutu tegemamängimisel, kui see on 4-3. Viimane variant on suurema tõenäosusega, kuid nõuab hoolikat mängimist. Teisel tihil peab West jätkama väikese ruutuga käe emandale. Nord võtab ♦K-ga ja käib uue trumbi. West võtab tihi ♥E-ga lauda, tõmbab ♦Ä, lööb ruutut ja käib ♠K, et sokutada käik Nordi kätte, kellel avakäigu järgi otsustades enam trumpi ei tohiks olla. Viimane võtabki ♠Ä-ga ja käib ristit. West võtab ♣Ä-ga, lööb pada, lööb ruutut, tõmbab viimase trumbi maha annab lõpus ära veel vaid ühe ristitihi. Kogu jaotus võib olla näiteks järgmine

 

♠ ÄE102

 

 

♥ 98

 

 

♦ KS3

 

 

 

♣ ES94

 

 

♠ K874

N

♠ 3

 

♥ Ä7654

  W       O

♥ KE2

 

♦ E

S

♦ Ä7654

 

♣ Ä72

 

♣ K653

 

 

♠ S965

 

 

 

♥ S103

 

 

 

♦ 10982

 

 

 

♣ 108

 

 

Oluline selles mängus on teine tihi, kui ei tohi tõmmata ♦Ä. Mängiks West ♦Ä, ruutu löök, pada vastastele, trump laua emandale, ruutu löök ja pada löök, leiaks ta end seisust

 

♠ ÄE

 

 

♥ -

 

 

♦ -

 

 

 

♣ ES94

 

 

♠ K8

N

♠ -

 

♥ Ä

  W       O

♥ -

 

♦ -

S

♦ 76

 

♣ Ä72

 

♣ K653

 

 

♠ S9

 

 

 

♥ S

 

 

 

♦ 10

 

 

 

♣ 108

 

 

kus saab ruutu kas ära anda või tegema lüüa, kuid kaitsel on lisaks juba saadud padatihile võtta veel üks trump ja kaks pada.