BRIDŽINURK nr. 337

 

Kaitseprobleem

♠ 43

 

♥ 62

 

♦ 853

 

♣ ÄKES108

 

N

♠ 52

   W       O

♥ Ä97

S

♦ KS

 

♣ 965432

Pakkumine:

S

W

N

O

1♠

pass

2♣

pass

3♦

pass

3♥

pass

4T

pass

6♣

pass

6T

 

 

West ründab ♠S-ga. Süd võtab avatihi ♠Ä-ga ja käib ♥K. Saanud sellega tihi jätkab Süd ♥E-ga Osti ässale (West näitab paaritut arvu). Kuidas kaitsta? (Lahendus on artikli lõpus).

 

Peetamine kui tugev relv

Reno NABC Lebhar IMP Pairs’i finaalis kasutas nimetatud relva edukalt Marty Hirschman.

 

♠ K93

 

 

♥ K7

 

 

♦ ÄE42

 

 

♣ ÄS72

 

♠ ÄE1085

N

♠ -

♥ 95

  W       O

♥ ÄES10864

♦ K106

S

♦ 853

♣ 653

 

♣ KE9

 

♠ S7642

 

 

♥ 32

 

 

♦ S97

 

 

♣ 1084

 

Jagas West, tsoonis kõik.

W

N

O

S

 

Hirschman

 

Kasle

pass

1T

3♥

pass

4♥

 

 

Süd ründas ebaõnnestunult ♠2-ga. Laua ♠10 avas välja ♠K ja Ost trumpas. Sellele järgnes süütult ♥E. Langenuks Hirschman lõksu ja võtnuks ♥K-ga, võitnuks Ost mängu. Ta võtnuks tõenäoliselt tagasi käidud trumbi lauda, visanuks padadele kaks ruutut, käinuks ristit käe kuningale ja tõmmanuks trumpe seisuni

 

♠ -

 

 

♥ -

 

 

♦ ÄE

 

 

♣ ÄS

 

♠ 8

N

♠ -

♥ -

  W       O

♥ 6

♦ K10

S

♦ 8

♣ 6

 

♣ E9

 

♠ S

 

 

♥ -

 

 

♦ S9

 

 

♣ 10

 

kus viimasele trumbile läheb lauast musta ja Nord on sisseviskesunnis. Kuid Hirschman peetas ♥E, jättes Osti pada tihidest ilma, ja mäng läks üheta alt.

 

Kaitseprobleemi lahendus

Südi jaotus on üsna kindlasti 5-3-4-1. Ei oleks ta ju renoo ristiga pakkunud 6T. Käe tihid on Südil kolm pada, kaks ärtule ja üks ruutu. Lisades neile kuus äärmiselt tõenäolist tihi ristis ongi vajalikud 12 tihi koos. Seda, et risti ei istu, Süd aga veel ei tea. Seetõttu peab Ost pärast ♥Ä võtmist jätkama kohe ♦S-ga. Kui seda mitte teha, saab Süd risti halvast istumisest haisu ninna ja lõikab puuduva tihi saamiseks ruutut. See lõikus aga õnnestub. Kogu jaotus võib olla näiteks järgmine:

 

♠ 43

 

 

♥ 62

 

 

♦ 853

 

 

♣ ÄKES108

 

♠ S1098

N

♠ 52

♥ 108543

   W       O

♥ Ä97

♦ 10762

S

♦ KS

♣ -

 

♣ 965432

 

♠ ÄKE76

 

 

♥ KES

 

 

♦ ÄE94

 

 

♣ 7