BRIDŽINURK nr. 340

 

Mänguprobleem

♠ E1083

N

♠ 54

♥ Ä72

 W       O

♥ K643

♦ Ä54

S

♦ KS1093

♣ KE5

 

♣ Ä6

West mängib 3T. Nord ründab ♣S-ga. Kuidas mängida? (Lahendus on artikli lõpus).

 

Immateriaalne sund

Järgnev jaotus mängiti viimasel Vanderbilt Cup’il Renos.

Jagas Ost, tsoonis kõik.

 

♠ K653

 

 

 

♥ ÄKS72

 

 

 

♦ K

 

 

 

♣ Ä64

 

 

♠ S108

N

♠ 7

 

♥ -

   W       O

♥ E1093

 

♦ 943

S

♦ E108762

 

♣ KS107532

 

♣ E8

 

 

♠ ÄE942

 

 

 

♥ 8654

 

 

 

♦ ÄS5

 

 

 

♣ 9

 

 

O

S

W

N

pass

1♠

3♣

3♥

pass

4♥

pass

6♠…

West ründas ♦3-ga laua kuningale. Järgnenud ♠K-le panid kõik masti, kuid teisel ja kolmandal padaringil viskas Ost ruutut. See pani Südi tõsiselt mõtlema, mida teha ärtu tõenäolise 4-0 istumise vastu. Ta jätkas ruutu löögi, ♣Ä ja risti löögi ning ♥Ä-ga, pannes lauale seisu

 

♠ -

 

 

♥ KS72

 

 

♦ -

 

 

♣ 6

 

♠ -

N

♠ -

♥ -

   W       O

♥ E109

♦ -

S

♦ E10

♣ KS1032

 

♣ -

 

♠ 9

 

 

♥ 865

 

 

♦ Ä

 

 

♣ -

 

Järgnenud ristile jäi Ost nn immateriaalsesse sundi. Ärtu äravise võimaldanuks Südil ärtu tihi välja pakkuda, ruutu äravise aga ♦Ä-ga Ostilt see mast elimineerida ja siis talle väikese ärtuga sisse visata.

 

Mänguprobleemi lahendus

Mängu võitmiseks piisab Westile neljast ruutu tihist, vältides sealjuures käiguõiguse minemist ohtliku vastase, antud jaotuses Südi kätte. Kui kogu jaotus on näiteks järgmine

 

♠ ÄS96

 

 

♥ S5

 

 

♦ 2

 

 

♣ S109874

 

♠ E1083

N

♠ 54

♥ Ä72

  W       O

♥ K643

♦ Ä54

S

♦ KS1093

♣ KE5

 

♣ Ä6

 

♠ K72

 

 

♥ E1098

 

 

♦ E876

 

 

♣ 32

 

siis jätkaks Süd pärast ♦E-ga saamist väikese padaga ja kaitse kasseeriks selles mastis neli tihi, võttes mängu üheta alt. Taolise õnnetuse vältimiseks tuleb avatihi võtta lauda ja lõigata kohe ♦E-t Südi käest.