BRIDŽINURK nr. 377

 

Mänguprobleem

♠ 10962

N

♠ Ä

 

♥ ÄK543

 W       O

♥ E86

 

♦ K6

S

♦ ÄES104

 

♣ ÄK

 

♣ 8752

 

O

S

W

N

1♦

pass

1♥

pass

2♥

pass

2♠

pass

3♦

pass

4♣

pass

4♠

kontra

6♥

Nord ründab ♠3-ga. Kuidas mängida? (Lahendus on artikli lõpus).

 

Paariturniiri taktika

Kuulsa pranyslase Michel Lebel’i taktikaline retsept paariturniiri jaoks on mängida alati maksimaalsele arvule tihidele. Järgmises jaotuses Generali Open Pairs’i esimesel finaalsessioonil teine kuulsus Nick Nickell seda retsepti ei kasutanud ja pidi seda kahetsema.

Jagas West, tsoonis mitte keegi.

 

♠ ÄES7

 

 

 

♥ 8

 

 

 

♦ S9

 

 

 

♣ ÄS7532

 

 

♠ 985

N

♠ 1063

 

♥ 632

  W       O

♥ KS973

 

♦ 6432

S

♦ K8

 

♣ 964

 

♣ KE8

 

 

♠ K42

 

 

 

♥ ÄE104

 

 

 

♦ ÄE1073

 

 

 

♣ 10

 

 

W

N

O

S

Hamman

Katz

Passell

Nickell

pass

1♣

1♥

2♦

pass

2♠

pass

3T

West ründas ♥2-ga (3./5). Ost pani tihisse ♥K ja Nickell võttis ♥Ä-ga. Eeldusel, et ♦K on lõikes ja mast toodab viis tihi, oli Nickellil 12 tihi juba lugeda. Kolmeteistkümnenda saamiseks oli vaja, et Ost sundi jääks. Kuna nii ♥S kui mõlemad risti pildid olidki Osti käes, saigi teda, vaatamata kergetele sidemeprobleemidele, sundi panna. Nickell läks padaga lauda, käis ♦S-i ja võttis Osti kuninga ♦Ä-ga. Nüüd polnud tal vaja teha muud, kui kasseerida sisse kõik padad ja jätkata ruutudega seisuni

 

♠ -

 

 

♥ -

 

 

♦ -

 

 

♣ ÄS75

 

♠ -

N

♠ -

♥ 63

  W       O

♥ S9

♦ -

S

♦ -

♣ 96

 

♣ KE

 

♠ -

 

 

♥ E10

 

 

♦ 3

 

 

♣ 10

 

kus viimane ruutu oleks oma töö nagu kord ja kohus ära teinud. Paraku ei söandanud Nickell ruutu soodsale istumisele mängida, käis teisel ringil väikese laua üheksale, lõhkudes sellega sunni toimumiseks olulise sideme, ja pidi leppima 12 tihiga. Ilmselt olnuks kavalam käia kolmandal tihil lauast mitte ♦S, vaid ♦9, mida Ostil olnuks hoopis raskem katta.

 

Mänguprobleemi lahendus

West ei tohi unustada, et tal on vaja võtta 12, mitte aga 13 tihi. Kuna kõrvalmastides on 8 kindlat võtjat, siis piisab mängu võitmiseks neljast tihist trumbis. Pärast avatihi võtmist laua ♠Ä-ga tõmbab West ♥E ja mängib seejärel väikese ärtu mõlemast käest.  See mänguviis kindlustab lepingu täitmise ka trumbi 4-1 istumise korral. Kogu jaotus võib olla näiteks järgmine

 

♠ S843

 

 

♥ 2

 

 

♦ 98752

 

 

♣ S63

 

♠ 10962

N

♠ Ä

♥ ÄK543

 W       O

♥ E86

♦ K6

S

♦ ÄES104

♣ ÄK

 

♣ 8752

 

♠ KE75

 

 

♥ S1097

 

 

♦ 3

 

 

♣ E1094

 

Kõrge kaardi panemine käest teisel ärturingil lõppeks siin kaheta alt minekuga.