BRIDŽINURK nr. 462

 

Mänguprobleem

♠ -

N

♠ E1052

♥ ÄKS983

 W       O

♥ E1065

♦ 873

S

♦ ÄK54

♣ KS73

 

♣ Ä

Pakkumine:

N

O

S

W

pass

1♦

1♠

2♥

2♠

6♥

pass

7♥…

Nord ründab ♠7-ga. Kuidas mängida? (Lahendus on artikli lõpus).

 

Kruustangide vahel

Täna tuleb juttu ühest haruldasevõitu ja nii nime kui toimemehanismi poolest kummalisevõitu sunnist - kruustangisunnist. Mängis järgmist jaotust palju aastaid tagasi, ja mängis hästi, tundmatu mees nimega Olin Hubert.

 

♠ ÄES3

 

 

♥ ES54

 

 

♦ 962

 

 

♣ S3

 

♠ 942

N

♠ 1085

♥ K9

  W       O

♥ 76

♦ Ä3

S

♦ ES1085

♣ Ä109862

 

♣ E74

 

♠ K76

 

 

♥ Ä10832

 

 

♦ K74

 

 

♣ K5

 

Pakkumine:

S

W

N

O

Hubert

 

 

 

1♥

2♣

3♥

pass

4♥

 

 

West ründas ♦Ä-ga ja nähes partneri ♦E-t, jätkas väikese ruutuga. Hubert võttis ♦K-ga, läks padaga lauda ja lõikas ♥E-ga. West võttis ♥K-ga ja käis pada. Nüüd oli Hubertile selge, et Westil kolmandat ruutut ei ole ja ruutu kaduja saab visata laua padale. Kui nüüd ♣Ä ka veel Osti käes oleks, võikski mängu võidetuks kuulutada. Kuid selline õnn oli, arvestades Westi vahelepakkumist ja eelkõige avakäiku, nulltõenäosusega. Seega oli vaja välja mõelda midagi paremat, nagu näiteks ♣E Osti käes. Hubert leidiski võitva lõppseisu, tehes teoks kruustangisunni. Sellise, ohvrit kui kruustangide vahel pitsitava sunni olemasolust oli ta teada saanud alles hiljuti, lugedes Terence Reese’i surematut raamatut Master Play. Hubert võttis tihi ♠K-ga, tõmbas trumbid maha, viskas padale käest ♣5 ja tuli trumbiga kätte, pannes lauale seisu

 

♠ -

 

 

♥ -

 

 

♦ 9

 

 

♣ S3

 

♠ -

N

♠ -

♥ -

  W       O

♥ -

♦ -

S

♦ S

♣ Ä109

 

♣ E7

 

♠ -

 

 

♥ 2

 

 

♦ 7

 

 

♣ K

 

Viimane trump, millele lauast läks ruutu, pani Osti ootamatul kombel sundi. Kuna ruutu äravise andnuks Hubertile kohe kümnenda tihi, viskas Ost ristit. Nüüd järgnes aga ♣K, mis kukutas Osti ♣E ja tegi tihiks laua ♣S-i. Mäng väljas!

 

Mänguprobleemi lahendus

Westil on jõuga kümme tihi. Lisaks saab kaks ristit lauda lüüa, mis viib tihide arvu kaheteistkümneni. Kust võiks tulla kolmeteistkümnes? Ainus reaalne šanss on trumpamissund Südi vastu, mis eeldab, et nii pada kui ruutut jääb lõppseisus pidama ainult tema. Kui kogu jaotus on näiteks järgmine

 

♠ K87

 

 

 

♥ 72

 

 

♦ 106

 

 

♣ E109652

 

♠ -

N

♠ E1052

♥ ÄKS983

 W       O

♥ E1065

♦ 873

S

♦ ÄK54

♣ K873

 

♣ Ä

 

♠ ÄS9643

 

 

♥ 4

 

 

♦ ES92

 

 

♣ S4

 

siis peab West pärast avatihi löömist trumbiga jätkama ♣Ä-ga, lööma pada, lööma ristit kõrgelt, tulema trumbiga kätte ja lööma veelkord ristit kõrgelt ning tõmbama kaks korda trumpi, et jõuda seisu

 

♠ -

 

 

 

♥ -

 

 

♦ 106

 

 

♣ E109

 

♠ -

N

♠ E10

♥ Ä

 W       O

♥ -

♦ 873

S

♦ ÄK5

♣ K

 

♣ -

 

♠ ÄS

 

 

♥ -

 

 

♦ ES9

 

 

♣ -

 

kus järgneb ♣K, millele lauast läheb ♦5. Selle peale ei jää Südil üle muud kui kaardid karpi panna, sest ♠S-i äravise lubab Westil laua pada tegema lüüa, ruutu äravise aga mängib tegijaks Westi kolmanda ruutu.