BRIDŽINURK nr. 550

 

Mänguprobleem

♠ E108653

N

♠ ÄKS

♥ 3

W      O

♥ ÄK4

♦ K64

S

♦ 752

♣ 753

 

♣ Ä964

Jagas Nord, tsoonis NS.

N

O

S

W

1♥

kontra

pass

1♠

pass

1T

pass

4♠...

Nord ründab ♥E-ga. Kuidas mängida? (Lahendus on artikli lõpus).

 

Väärtuslik ületihi

Järg on jõudnud jaotusteni 2014.a. sügiseselt NABC-lt, mis viidi läbi Providence’is. Tänane, kus liiga tehti Sabine Auken – Roy Wellandile (vist on küll õigem öelda, et nad tegid seda endale ise) mängiti Kaplan Blue Ribbon Pairs’i eelringis.

 

♠ 10862

 

 

♥ 8643

 

 

♦ 752

 

 

♣ K2

 

♠ S5

N

♠ E973

♥ E2

  W      O

♥ 10

♦ ES984

S

♦ ÄK

♣ ES73

 

♣ Ä98654

 

♠ ÄK4

 

 

♥ ÄKS975

 

 

♦ 1063

 

 

♣ 10

 

Jaotus 22. Jagas Ost, tsoonis OW.

N

O

S

W

McConnell

Auken

Reitman

Welland

 

1♣*

2♥**

pass

pass

kontra

rek

2T

3♥

...

 

 

* - 2+ risti;

** - 12-15 H.

Welland ründas ♠S-ga. Auken julgustas ♠3-ga ja Süd võttis ♠Ä-ga. Järgnesid kaks trumbitõmmet ja ruutu. Auken võttis ära mõlemad ruutud ja pidi siis käima musta. Ta valis ♠7, mille Reitman laua ♠8-ni läbi laskis. Seejärel kasseeris ta ka ♠K, läks ♥6-ga lauda ja käis ♠10, visates käest ristit. Käes oli hetk, mil Aukenil tuli kahetseda, et ta ♣Ä tõmbamata jättis. Katse teha seda nüüd lõppes sellega, et Reitman lõi kõrge trumbiga, läks ♥8-ga lauda ja viskas ♣K-le oma ruutu kaduja. +170 andis NS-le 58 punkti 68-st võimalikust.

 

Mänguprobleemi lahendus

Kuna ♦Ä on pigem Nordi kui Südi käes, siis ei peaks West käima ruutut vastu kuningat, vaid mängima hoopis risti 3-3 istumisele. Vältimaks ruutu käiku Südi käest tuleb avatihi jätta Nordi ♥E-le. Järgnevalt saab visata kaks risti kadujat laua ♥ÄK-le, lüüa ristit kaks korda kätte ja võita mäng, kui kogu jaotus on näiteks järgmine

 

♠ 92

 

 

 

♥ ES1095

 

 

 

♦ ÄE3

 

 

 

♣ KS2

 

 

♠ E108653

N

♠ ÄKS

 

♥ 3

 W      O

♥ ÄK4

 

♦ K64

S

♦ 752

 

♣ 753

 

♣ Ä964

 

 

♠ 74

 

 

♥ 8762

 

 

♦ S1098

 

 

♣ E108