BRIDŽINURK nr. 605

 

Mänguprobleem

♠ Ä653

N

♠ K97

♥ ÄES1087

 W    O

♥ K653

♦ Ä6

S

♦ 5

♣ 7

 

♣ KE642

Jagas Süd, tsoonis OW.

S

W

N

O

1♦

1♥

pass

2♦

pass

2♠

pass

4♥

pass

6♥

...

 

Nord ründab ♦2-ga. Kuidas mängida? (Lahendus on artikli lõpus).

 

Võib-olla polnudki vahet

Äsjase 49. Tallinna Bridžifestivali raames toimunud kutsutud paaride turniiri 43. jaotus oli vägagi terav ja suurel osal laudadest lõppes võitlus viiendal nivool. Nii juhtus ka minu lauas.

 

♠ ÄK7632

 

 

♥ K5

 

 

♦ S864

 

 

♣ Ä

 

♠ S109

N

♠ E

 

♥ E4

   W    O

♥ S87632

♦ Ä10952

S

♦ -

♣ E73

 

♣ KS10642

 

♠ 854

 

 

♥ Ä109

 

 

♦ KE73

 

 

♣ 985

 

Jagas Süd, tsoonis mitte keegi.

S

W

N

O

Nyberg

Laanemäe

Leskelä

Karpov

pass

pass

1♠

2♠*

3♥

kontra**

4♠

5♥

kontra

pass

5♠

...

* - 5+5+ ärtu ja odavmast;

** - tipphonöör ärtus.

Ost ründas ♥3-ga. See käik tegi Nordile mängu lihtsaks. Ta sai ühe ruutu kaduja visata ärtule ja andis ära vaid ühe ruutu ja ühe trumbi. Esimese hooga näis, et avakäik ükskõik kummast mustast mastist ajanuks mängu alt. Hilisem vaatlus aga näitas, et mäng olnuks võidetav ka iga muu avakäiguga. Nt võtab West avatihi ♣Ä-ga, tõmbab kaks korda trumpi ja käib ruutut vastu marjast. Kui West võtab kohe ♦Ä-ga, tõmbab trumbi ja käib ristit (iga teine käik kingiks tihi), paneb Nord lauale kahekordse sunni seisu

 

♠ 7

 

 

♥ K5

 

 

♦ S8

 

 

♣ -

 

♠ -

N

♠ -

 

♥ E4

   W    O

♥ S87

♦ 109

S

♦ -

♣ E

 

♣ K10

 

♠ -

 

 

♥ Ä109

 

 

♦ 7

 

 

♣ 9

 

Viimasele trumbile viskavad Ost ja West mõlemad ristit ja laud ruutut. Järgnev ♦S paneb aga Osti sundi.

Kui West on aga nii kõva mängumees, et laseb esimese ruutu läbi, jätkab Nord risti löögiga, tõmbab ♥KÄ, lööb veelkord ristit ja seisus

 

♠ 76

 

 

♥ -

 

 

♦ S86

 

 

♣ -

 

♠ S

N

♠ -

 

♥ -

   W    O

♥ S87

♦ Ä1095

S

♦ -

♣ -

 

♣ K10

 

♠ 8

 

 

♥ 10

 

 

♦ K73

 

 

 

viskab Westile trumbiga sisse. Ainus tihi, mille kaitse pärast seda veel saab, on ♦Ä.

 

Mänguprobleemi lahendus

Pakkumise järgi on ♣Ä kindlasti Südi käes. Risti 4-3 istumisel probleemi ei ole, kuid  singel või duubel ässa puhuks tuleb rakendada ettevaatusabinõusid. Pärast avatihi võtmist  ♦Ä-ga peab West tõmbama ♥ÄE, käima ristit ja panema lauast väikese. Kui ♣Ä ei kuku, ei tuleb ka teisel ringil lüüa trumbiga väikest ristit. Juhtub ♣Ä ka siis mitte kukkuma, jõuab seda veel ekspassida kolmandal ringil. Kogu jaotus võib olla näiteks järgmine

 

♠ 82

 

 

 

♥ 94

 

 

 

♦ 10872

 

 

 

♣ S10953

 

 

♠ Ä653

N

♠ K97

♥ ÄES1087

   W    O

♥ K653

♦ Ä6

S

♦ 5

♣ 7

 

♣ KE642

 

♠ ES104

 

 

 

♥ 2

 

 

 

♦ KES943

 

 

 

♣ Ä8