BRIDŽINURK nr. 688

 

Mänguprobleem

♠ ÄKE1085

N

♠ 32

♥ ÄS5

  W    O

♥ E4

♦ 87

S

♦ Ä654

♣ ÄE

 

♣ 87632

Jagas West, tsoonis OW.

W

N

O

S

1♠

pass

1T

pass

4♠

...

 

 

Nord ründab ♠9-ga. Kuidas mängida? (Lahendus on artikli lõpus).

 

Deblokeerida jakaks korda alla lüüa

Tänases jaotuses kevadisel Philadelphia NABC A/X Swiss Teams’il oli võimalus näidata superkaitset Hollandi staarmängijal Simon de Wijs’il. Seekord käis see talle aga kas ülejõu või oli ta sügavalt veendunud, et kaardid ei saa olla nii jagatud, et mäng saaks alt minna.

Jagas Ost, tsoonis NS.

 

♠ 65

 

 

♥ ÄK9853

 

 

♦ Ä

 

 

♣ 8632

 

♠ S972

N

♠ 43

♥ 764

   W    O

♥ ES2

♦ KS85

S

♦ 10542

♣ ÄK

 

♣ E954

 

♠ ÄKE108

 

 

♥ 10

 

 

♦ E976

 

 

♣ S107

 

 

O

S

W

N

Muller

Schollaardt

De Wijs

Overbeeke

pass

1♠

pass

2♥

pass

2♠

pass

2T

pass

3♦

pass

3♥

pass

3♠

pass

4♠...

De Wijs West ründas ♣ÄK-ga ja käis siis ruutut. Süd viskas nüüd ärtule käe viimase risti, lõi ärtu kätte, ruutu lauda ja risti kõrgelt kätte (De Wijs viskas sellesse tihisse väikese ruutu). Järgnes ruutu löök lauda ja risti löök kõrge kätte trumbiga. Seisus

 

♠ -

 

 

♥ 985

 

 

♦ -

 

 

♣ -

 

♠ S97

N

♠ 43

♥ -

   W    O

♥ -

♦ -

S

♦ 10

♣ -

 

♣ -

 

♠ Ä10

 

 

♥ -

 

 

♦ E

 

 

♣ -

 

käis Süd ♦E, De Wijs oli sunnitud trumbiga lööma ja käima trumpi Südi kahvlisse.

Võtmetihid kaitse jaoks olid kaheksas, üheksas ja kümnes. Kui Süd lõi esimest korda ristit kõrge trumbiga, oleks De Wijs pidanud alla trumpama, järgnenud ruutule deblokeerima ♦K ja sellele järgnenud risti löögile taas alla trumpama. Kui ♦E olnuks Osti käes, tekkinuks järgmine lõppseis

 

♠ -

 

 

♥ 985

 

 

♦ -

 

 

♣ -

 

♠ S9

N

♠ 43

♥ -

  W    O

♥ -

♦ S

S

♦ E

♣ -

 

♣ -

 

♠ Ä10

 

 

♥ -

 

 

♦ 9

 

 

♣ -

 

kus Südi käidud ruutu võtnuks Ost ja alttihi eest hoolitsenuks ♠S.

 

Mänguprobleemi lahendus

Mäng tuleb välja, kui üks kahest lõikest istub. Teisel tihil tuleb minna ♦Ä-ga lauda, käia sealt ♥4 ja lõigata ♥S-ga. Kui see võtab tihi, saab kolmanda ärtu lauda lüüa. Vastasel juhul aga on ♥E sisekuks lauda, et lõigata ristit. Kogu jaotus võib olla näiteks järgmine

 

♠ 97

 

 

 

♥ K1082

 

 

 

♦ E1032

 

 

 

♣ S54

 

 

♠ ÄKE1085

N

♠ 32

♥ ÄS5

  W    O

♥ E4

♦ 87

S

♦ Ä654

♣ ÄE

 

♣ 87632

 

♠ S64

 

 

 

♥ 9763

 

 

 

♦ KS9

 

 

 

♣ K109