BRIDŽINURK nr. 733

 

Mänguprobleem

♠ K94

N

♠ ÄES

♥ K7

W  O

♥ Ä5

ES952

S

♦ 1073

♣ÄK7

 

♣ 96432

Jagas West, tsoonis OW.

W

N

O

S

1T

pass

3T

...

Nord ründab ♥E-ga.Kuidas mängida? (Lahendus on artikli lõpus).

 

Trumpamissund

Et näiteid nimetatud tehnikast pole bridžinurgas pikemat aega olnud, on kohane viia läbi põgusmäluvärskendus. Tänane jaotus mängiti märtsi viimasel nädalal toimunud NABC-lt Memphises Silver Ribbon Pairs’i finaalis.Trumpamissunniga sai seal toime keegi Jim Hilton.

 

♠ ÄK83

 

 

♥ S864

 

 

♦ ÄK52

 

 

♣ 10

 

♠ 97

N

♠ ES65

♥E5

W  O

♥Ä7

♦ 93

S

♦ ES1076

♣ KES9843

 

♣ 76

 

♠ 1042

 

 

♥K10932

 

 

♦ 84

 

 

♣ Ä52

 

Jagas Nord, tsoonis OW.

N

O

S

W

DeVico

 

Hilton

 

1♦

pass

1♥

3♣

4♣

pass

4♥

...

West ründas ♣K-ga. Hilton võttis ♣Ä-ga, lõi ristit ja lõikas ♥9-ga.West võttis ♥E-ga ja käis ristit, mida Ost lõi ♥Ä-ga ning käis ♦E laua ässale.Nüüd tõmbas Hilton trumpe ja jõudis seisu

 

♠ ÄK8

 

 

♥ -

 

 

♦ K52

 

 

♣ -

 

♠ 97

N

♠ ES6

♥ -

W  O

♥ -

♦ 9

S

♦ S107

♣ ES9

 

♣ -

 

♠ 1042

 

 

♥ 32

 

 

♦ 8

 

 

♣ -

 

Eelviimasele trumbile läks lauast pada ja Ost oligi plindris. Pada äravise lubanuks ♠ES-i maha tõmmata ja ♠10 tegema teha, ruutu äravise aga ruutu tegema lüüa. +450 andis NS-le 61 punkti 64-st võimalikust.

 

Mänguprobleemi lahendus

Mängu võitmiseks on vaja saada neli ristitihi. Ainus variant selleks masti 4-1 istumise korral on singel♣8Nordi käes. Seega tuleb avatihi võtta lauda ja käia ♣9 ning lasta see läbi, kui Süd ei kata. Kui too aga katab ja Nordilt ilmub oodatud-loodetud ♣8, peab muidugi võtma, minema padaga lauda ja käima ristit kavatsusega Südi pandav kaart madalalt üle lüüa. Kogujaotusvõib olla näiteks järgmine

 

♠ 8732

 

 

 

♥ ES1084

 

 

 

♦ Ä86

 

 

 

♣ 8

 

 

♠ K94

N

♠ ÄES

♥ K7

W  O

♥ Ä5

ES952

S

♦ 1073

♣ ÄK7

 

♣ 96432

 

♠ 1065

 

 

 

♥ 9632

 

 

 

♦ K4

 

 

 

♣ ES105