BRIDŽINURK nr. 741

 

Mänguprobleem

♠ Ä10973

N

♠ KS85

♥ 873

W  O

♥ K2

E1064

S

♦ ÄKS

♣2

 

♣ K876

Jagas Ost, tsoonis kõik.

O

S

W

N

1♣

pass

1♠

pass

3♠

pass

4♠

...

Nord ründab ♣S-ga. Kuidas mängida? (Lahendus on artikli lõpus).

 

Süvaanalüüs

Tänane jaotus mängiti Asia Pacific Bridge Championship’il Singapuris.

 

♠ -

 

 

♥ K10532

 

 

♦ KS2

 

 

♣ E10932

 

♠ ÄKE9

N

♠ S108643

♥E

W  O

♥ÄS6

♦ Ä43

S

♦ E108

♣ ÄKS86

 

♣ 7

 

♠ 752

 

 

♥9874

 

 

♦ 9765

 

 

♣ 54

 

Jagas Süd, tsoonis mitte keegi.

S

W

N

O

pass

1♣

1♥

1♠

pass

4T

pass

5♣

pass

7♠

...

 

Südd ründas ♥9-ga ja Ost võttis Nordi ♥K ♥Ä-ga. Kuidas jõuda järeldusele, et õige on mängida ♦-♣ sunnile Nordi vastu (ärtu löök kõrge trumbiga, Viini Löök ♦Ä-ga ja siis käe võtjad)?Analüüs võiks välja näha järgmine:

1.      Nord ei pakkunud 2♥, mis lubab järeldada, et ärtu on tal viiene, mitte kuuene;

2.      Nord ei teinud kahemastilehte kirjeldavat pakkumist, mis välistab suure tõenäosusega 5-5 punased mastid;

3.      Süd ei toetanud ärtut, mida ta neljase toetuse ja ♦K-ga (äärmisel juhul selle asemel ka ♣E-ga) võinuks teha.

 

Kui sellest kõigest järeldada, et nii ♦K kui ♣E peaksid olema Nordi käes, siis ongi leitud põhjus valida võitev mänguplaan.

Tegelikus elus mängis Ost ♣E kukkumisele ja läks üheta alt. See osutus aga üsna õnnelikuks õnnetuseks, sest teises toas läks OW-l pakkumine sassi ja nad läksid 6♣-s viieta alt.

 

Mänguprobleemi lahendus

Lauast tuleb avatihisse panna♣K, et Nordil ei tekiks kiusatust ärtusse ümber lülituda. Pärast teise risti trumpamist tuleb jätkata ♠10-ga ja kohe lõigata. KuiSüdkavõtab♠E-ga, jääbkaitselsaadaveelvaid♥Ä. Kogujaotusvõib olla näiteks järgmine

 

♠ E62

 

 

 

♥ S964

 

 

 

♦ 83

 

 

 

♣ S1094

 

 

♠ Ä10973

N

♠ KS85

♥ 873

W  O

♥ K2

E1064

S

♦ ÄKS

♣ 2

 

♣ K876

 

♠ 4

 

 

 

♥ ÄE105

 

 

 

♦ 9752

 

 

 

♣ ÄE53