Spordi-Tehniline komisjon:

esimees   Vassili Levenko

liikmed     Aarne Rummel

               Aavo Heinlo

               Jüri Aava

               Teno Lutter

               Hendrik Nigul

 

Otsused:

29.02.2016

Seoses väikeklubide ettepanekuga täiendatakse turniiribridži klassifikatsiooni nende poolt korraldatud võistluste suuremaks väärtustamiseks kehtivusega alates 1. jaanuarist 2016.a järgmiselt:
Punktis B2.1 lisatakse tabelisse rida
Jmin=24, N=8, N1=5, R1=1 annab RMP 2-1.

Muudatuse tulemusena annab 8 võistkonnaga (sh 5 järguga vähemalt 1.75) ja 7x10 jaotusega turniir rohelisi meistripalle.

Punktis B2.5 lisatakse tabelisse read
  8 osalejat (sh 6 järguga vähemalt 1.75) annab RMP 1,

12 osalejat (sh 8 järguga vähemalt 1.75) annab RMP 2–1.

Need tingimused kehtivad ainult paaride konkurentsis, individuaalarvestuses sarjades jääb kehtima keskmiselt 16 mängija osalemise nõue.

28.09.2015

Aasta 2018/2019 – Eesti koondise valik:  Eelmise tsükli, karikaturniiride ja jooksva tsükli tulemuste põhjal moodustatakse mängijate edetabel, kus punkte antakse järgmiselt:

Eelmise tsükli eest  saadud edetabeli punktidest võetakse kõigil maha 10 punkti ja jagatakse neljaga (NB! Siin miinuspunkte ei anta!): K1xMAX(0, S15-10)*     K1=0,25

Karikaturniiridel saavad mängijad edetabelipunkte järgmiselt: Punkte saavad ainult need paarid, kelle tulemus on üle 17x9=153 VP

Iga parema tulemuse saanud mängija saab punkte valemi järgi:K2x(VP_i – VP_null_karikaturniir)*   K2=2

Lisatakse ajavahemikul 11.08.15-10.08.17 toimunud võistlustelt  saadud kuldsed meistripallid (välja arvatud eelmine valikturniir ja karikaturniirid).

            Hiljemalt 15.08.2017 registreeritud paarid reastatakse neis osalevate ainult ETBL-i mängijate kogutud punktide summade alusel, mis annab neile vastava asetuse.

            14 paremat paari jätkavad paaride valikturniiril 26.-27.08.2017). Võrdse arvu kohapunktide korral, määrab koha edetabelis eespool asuva mängija olemasolu.

            Mängitakse turniirisüsteemis kas 13x8  jaotust. Iga paari vastu saadud IMP-d arvestatakse VP-deks. Keskmise arvestus butleri järgi.

            Vastavalt saavutatud tulemusele antakse igale mängijale edetabelipunkte:

            Paari nr. i kumbki mängija saab punkte valemi järgi, kus nullpunktiks 13x8=104 VP (NB! Siin alla nullpunkti antakse miinuspunkte!):

            K3x(VP_i – VP_null_valikturniir)*    K3=4 * Toimub ümardamine täpsusega 0,1.

            Tekkinud uues paaride edetabelis koha jagamisel on määrav kõigepealt uue individuaalse edetabeli järjekord ja koha jagamisel selles koht valikturniiril.

            Eesti esindamiseks peab STK läbirääkimisi kandidaatidega koondise moodustamiseks paaride edetabeli alusel. Koondise kaks paari tuleb leida edetabeli esikuuikust.

            Vastasel korral ei ole koondise moodustamine  kohustuslik. Kolmanda paari võib ETBL juhatus määrata muudel alustel, et tagada hetke parimat esindust.

Paaride valikturniiri mängitakse ekraanidega, 8 jaotuse mänguaeg 1 h 10 min., ajaületamisel ja hilinemisel 0,4 VP  (iga 5 minuti järel veel 0,4 VP),

alertimispõhimõtted samad, mis võistkondlikel meistrivõistlustel. Igal paaril peab olema kaks süsteemikaarti. Ajakava: L 10:00-13:40 -1.-3. voor; lõuna;

14:30-20:45 – 4.-8. voor; P 10:00-13:40 -9.-11. voor; lõuna; 14:30 – 17:00 - 12.-13. voor; 17:15 – autasustamine.

06.09.2011

STK kinnitab Eesti naiskonna liikmeteks Ines Piibeleht-Triinu Viilup, Pihel Sarv-Tuul Sepp ning naiskonna kandidaatideks Aire Taube-Maarja Oras ja Erika Pärn-Piret Aava. Naiskonna  kandidaadid selgitavad kolmanda paari parema tulemusega Eesti paaride karikaturniiril Pärnus 15.-16.10.2011.

 

16.03.2011

1. Naiste koondise moodustamine. I etapp. Moodustamine Allpool on kirjeldatud koondise moodustamise algoritm.

Taust (printsiibid) Naiste koondis moodustatakse sarnaselt avatud koondisega kaheks aastaks. Naised peavad olema individuaalselt tugevad --> aluseks on koondise valiku edetabel (KVE) seisuga 28.08.2011. Paarid peavad olema koostatud nii, et kõik võimalikud vastuolud on viidud miinimumi.
1.1. Naine (N1), kes on KVE-s kõige kõrgemas positsioonis ja kes on nõus koondises osalema, valib endale partneri, kellega ta soovib koondises mängida. Kui partner andis oma nõusoleku ja ta paikneb KVE tabeli esimese 6 hulgas, siis  loetakse paar moodustatuks. Kui partner ei ole KVE tabeli 6 esimese hulgas kinnitab STK paari. Kui STK on mingil põhjusel vastu, siis N1 valib endale uue partneri ja STK vaatab uuesti kandidatuuri läbi. STK-le saab esitada kinnitamiseks kuni 3 partnerikandidaati. Kui protseduur lõppes positiivselt (partner on valitud ja kinnitatud) siis protsess jätkub punktiga 1.2. Kui protseduur lõppes negatiivselt, siis loetakse, et N1 loobus, samadel printsiipidel võetakse KVE edetabelist uus N1 ja minnakse punkti 1.1. juurde.
1.2. Ülejäänutest naistest valitakse naine (N2), kes on KVE-s kõige kõrgemas positsioonis ja kes on nõus koondises osa võtma. Kordub protseduur kirjeldatud punktis 1.1. 1.3. Vajadusel formeeritakse kolmas, neljas jne paarid. Koondise moodustamise tähtaeg on üks kalendri kuu. STK jälgib protseduuri täitmist ja tähtaegadest kinni pidamist. Kui negatiivne tulemus kordub 3 korda, siis selleks tsükliks naiskoondist ei moodustata. II etapp. Testimine Pärast koondise moodustamist STK määrab turniire, kus naised peavad osa võtma - see on koondise testimise etapp. STK esindaja jälgib mängu, kirjutab sellest raporteid ja saadab neid STK-le ülevaatamiseks ja hindamiseks. Perioodi lõpuks STK liikmed otsustavad, kas koondis on valmis Eestit esindama.
2. Eesti MV lahtiseks. Viimasel ajal on meil paaride meistrivõistlustel piisavalt palju osalejaid naaberriikidest, samas osaleme ise ka nende meistrivõistlustel, kus võit toob kaasa meistritiitli ja kolmikusse tulek medalid. Naabritega võrreldes oleme ainus, kes välismaalastest esikolmikule medaleid ei anna ning võitjaid Eesti meistriks ei nimeta. Seetõttu otsustas STK saata juhatusele kinnitamiseks ettepaneku muuta alates 2011. aasta aprillist toimuvad Eesti paaride meistrivõistlused, Eesti noorte- ja juunioride meistrivõistlused, Eesti individuaalsed meistrivõistlused ning Eesti seenioride meistrivõistlused lahtiseks (Juhatus suunas teema Esindajakogule 5.07.2011, kus lükati ettepanek täies ulatuses tagasi)

 2. MP-dest Arvestades, et Eesti bridžimängijad osalevad naaberriikide erinevatel meistrivõistlustel ning saavutavad ja on juba saavutanud  kõrgeid kohti, otsustas STK, et naaberriigi meistrivõistlustel osalenud mängijatele antakse alates 2011. aastast meistripalle analoogselt Eesti samalaadsetega turniiridega. See on klassifikatsiooni lisa, kehtib alates 01.01.2011.

 06.12.2010

Alates 01.01.2011 kehtib GP-sarjas järgmine punktiskaala kuni 50  paariga etappidel: 100, 90, 80, 74, edasi alaneva sammuga kaks kuni kohani 21 ja sealt lõpuni sammuga üks.  51-66 paari korral väheneb kaheste sammude piirkond iga järgmise paari lisandumisel ühe koha võrra ja alates 67 paarist kahene samm kaob.

23.02.2010

            Alates 20.02.2010 kehtivad GP-sarja etappidel järgmised koefitsendid olenevalt mängitud jaotuste arvust:

            22-28 jaotust – koefitsent 1,0; 30-34 jaotust – 1,25: 36-40 jaotust – 1,5; 42-48 jaotust – 1,75; 50-58 jaotust – 2,0 ja 60+ jaotust – 2,5.

10.10.2009

Aasta 2012 - EESTI KOONDISE VALIK

           Karikavõistluste ja hooaja tulemuste põhjal moodustatakse mängijate edetabel.  Karikavõistlustel saavad mängijad edetabelipunkte järgmiselt:

Punkte saavad ainult need paarid, kelle tulemus on üle keskmise. Eesti paar nr.1 saab 120 punkti (kumbki mängija saab 60 punkti)

Paari nr. i kumbki mängija saab punkte proportsionaalselt oma tulemusele: (VP_i – VP_keskmine)x60/(VP_Eesti_esimene – VP_keskmine)*

Eelmise valikturniiri eest  saavad mängijad punkte järgmiselt: Punkte saavad kõik paarid peale viimase, kes  saab 0 punkti.

Eesti paar nr.1 saab 50 punkti (kumbki mängija saab 25 punkti) Paari nr. i kumbki mängija saab punkte proportsionaalselt oma tulemusele:

            (IMP_i – IMP_Eesti_viimane)x25/(IMP_Eesti_esimene – IMP_Eesti_viimane)* Lisaks iga suurmeister - 12, rahvusvaheline meister - 8,  meister - 4,

meistrikandidaat-2 ja ajavahemikul 11.08.09-10.08.11 toimunud võistlustelt  saadud kuldsed meistripallid (välja arvatud eelmine valikturniir ja karikavõistlused). Hiljemalt 10.08.2011 registreeritud paarid reastatakse neis osalevate ainult ETBL-i mängijate kogutud punktide summade alusel, mis annab neile vastava asetuse. 14 paremat paari jätkavad paaride valikturniiril 27.-28.08.2011 võimaluse korral koos 8 Läti parema paariga. Võrdse arvu kohapunktide korral, määrab koha edetabelis eespool asuva mängija olemasolu. Mängitakse turniirisüsteemis kas 13x8 või 21x5 jaotust. Vastavalt saavutatud tulemusele antakse igale mängijale edetabelipunkte: Eesti paar nr.1 saab 200 punkti (kumbki mängija saab 100 punkti) Paari nr. i kumbki mängija saab punkte proportsionaalselt oma tulemusele:             (IMP_i – IMP_Eesti_viimane)x100/(IMP_Eesti_esimene – IMP_Eesti_viimane)*  * Toimub ümardamine täpsusega 0,5 Tekkinud uues paaride edetabelis koha jagamisel on määrav kõigepealt uue individuaalse edetabeli järjekord ja koha jagamisel selles koht valikturniiril. Eesti esindamiseks peab STK läbirääkimisi kandidaatidega koondise moodustamiseks paaride edetabeli alusel. Koondise kaks paari tuleb leida edetabeli esikuuikust. Vastasel korral ei ole koondise moodustamine  kohustuslik. Kolmanda paari võib ETBL juhatus määrata muudel alustel, et tagada hetke parimat esindust. Paaride valikturniiri mängitakse ekraanidega, 8 jaotuse mänguaeg 1 h 10 min või 5 jaotuse mänguaeg 45 min., ajaületamisel ja hilinemisel –1 IMP (iga 5 minuti järel veel –1 IMP), alertimispõhimõtted samad, mis võistkondlikel meistrivõistlustel. Igal paaril peab olema kaks süsteemikaarti. 8 Läti paari osalemisel saavad nad asetuse 2, 4, 6, 8, 10, 16,18, 20 ; meie paaride asetus muutub sellele vastavalt. Ajakava sel juhul: L 10:00-13:30 -1.-4. voor; lõuna; 14:15-21:15 – 5.-12. voor; P 10:00-13:30 -13.-16. voor; lõuna; 14:00 – 18:15 - 17.-21. voor; 18:30 – autasustamine.

 

02.08.2008

Koondis 2010 valiku reglement:

Karikavõistluste ja hooaja tulemuste põhjal moodustatakse mängijate edetabel. Karikavõistlustel saavad mängijad edetabelipunkte järgmiselt: Punkte saavad ainult need paarid, kelle tulemus on üle keskmise. Eesti paar nr.1 saab 120 punkti (kumbki mängija saab 60 punkti) Paari nr. i kumbki mängija saab punkte proportsionaalselt oma tulemusele: (VP_i – VP_keskmine) x60/ (VP_Eesti_esimene – VP_keskmine)* Eelmise valikturniiri eest  saavad mängijad punkte järgmiselt: Punkte saavad kõik paarid peale viimase, kes  saab 0 punkti. Eesti paar nr.1 saab 50 punkti (kumbki mängija saab 25 punkti). Paari nr. i kumbki mängija saab punkte proportsionaalselt oma tulemusele:        (IMP_i – IMP_Eesti_viimane) x 25/ (IMP_Eesti_esimene – IMP_Eesti_viimane)* Lisaks iga suurmeister - 12, rahvusvaheline meister - 8,  meister - 4, meistrikandidaat-2 ja ajavahemikul 15.10.07-15.06.2009 toimunud võistlustelt  saadud kuldsed meistripallid (välja arvatud eelmine valikturniir ja karikavõistlused).  Hiljemalt 15.04.2009 registreeritud paarid reastatakse neis osalevate ainult ETBL-i mängijate kogutud punktide summade alusel, mis annab neile vastava asetuse. 14 paremat paari jätkavad paaride valikturniiril 20.-21.06.2009  võimaluse korral koos 8 Läti parema paariga. Võrdse arvu kohapunktide korral, määrab koha edetabelis eespool asuva mängija olemasolu. Mängitakse turniirisüsteemis 13x9 või 21x5 jaotust. Vastavalt saavutatud tulemusele antakse igale mängijale edetabelipunkte: Eesti paar nr.1 saab 200 punkti (kumbki mängija saab 100 punkti) Paari nr. i kumbki mängija saab punkte proportsionaalselt oma tulemusele: (IMP_i – IMP_Eesti_viimane) x100/(IMP_Eesti_esimene – IMP_Eesti_viimane)* * Toimub ümardamine täpsusega 0,5. Tekkinud uues paaride edetabelis koha jagamisel on määrav kõigepealt uue individuaalse edetabeli järjekord ja koha jagamisel selles koht valikturniiril. Eesti esindamiseks peab STK läbirääkimisi kandidaatidega koondise moodustamiseks paaride edetabeli alusel. Koondise kaks paari tuleb leida edetabeli esikuuikust. Vastasel korral ei ole koondise moodustamine  kohustuslik. Kolmanda paari võib ETBL juhatus määrata muudel alustel, et tagada hetke parimat esindust. 2009 aasta lähetused enne valikturniiri toimuvad jooksva individuaalse edetabeli seisu alusel. Paaride valikturniiri mängitakse ekraanidega, 5 jaotuse mänguaeg 45 min., ajaületamisel ja hilinemisel iga 5 min. –1 IMP, alertimispõhimõtted samad, mis võistkondlikel meistrivõistlustel. Igal paaril peab olema kaks süsteemikaarti. 8 Läti paari osalemisel saavad nad asetuse 2, 4, 6, 8, 10, 16,18, 20; meie paaride asetus muutub sellele vastavalt. Ajakava sel juhul: L 10:00-14 -1.-4. voor; lõuna; 14:30-22:30 – 5.-12. voor; P 9:30-13:30 -13.-16. voor; lõuna; 14:00 – 19:00 - 17.-21. voor; 19:15 – autasustamine. Ajakava ainult Eesti paaride osalemisel: L 10:00-14:45 – 1.-3. voor; 15:15-21:30 4.-7. voor; P 9:30-14:15 – 8.-10. voor; 14:45-19:30 -  11.-13. voor; 19:45 – autasustamine.

 

 

22.08.2007

 

Koondise valiku reglement:

Karikavõistluste ja hooaja tulemuste põhjal moodustatakse mängijate edetabel. Karikavõistlustel saavad mängijad edetabelipunkte järgmiselt: Punkte saavad ainult need paarid, kelle tulemus on üle keskmise. Eesti paar nr.1 saab 120 punkti (kumbki mängija saab 60 punkti) Paari nr. i kumbki mängija saab punkte proportsionaalselt oma tulemusele: (VP_i – VP_keskmine) x60/ (VP_Eesti_esimene – VP_keskmine)* Eelmise valikturniiri eest  saavad mängijad punkte järgmiselt: Punkte saavad kõik paarid peale viimase, kes  saab 0 punkti. Eesti paar nr.1 saab 50 punkti (kumbki mängija saab 25 punkti). Paari nr. i kumbki mängija saab punkte proportsionaalselt oma tulemusele:        (IMP_i – IMP_Eesti_viimane) x 25/ (IMP_Eesti_esimene – IMP_Eesti_viimane)* Lisaks iga suurmeister - 12, rahvusvaheline meister - 8,  meister - 4, meistrikandidaat-2 ja ajavahemikul 15.10.06-14.10.07 toimunud võistlustelt  saadud kuldsed meistripallid (välja arvatud eelmine valikturniir ja karikavõistlused).  Hiljemalt 23.oktoobriks registreeritud paarid reastatakse neis osalevate ainult ETBL-i mängijate kogutud punktide summade alusel, mis annab neile vastava asetuse. 16 paremat paari jätkavad paaride valikturniiril 28.-29.10 koos 8 Läti parema paariga. Võrdse arvu kohapunktide korral, määrab koha edetabelis eespool asuva mängija olemasolu. Mängitakse turniirisüsteemis 23x5 jaotust. Vastavalt saavutatud tulemusele antakse igale mängijale edetabelipunkte: Eesti paar nr.1 saab 200 punkti (kumbki mängija saab 100 punkti) Paari nr. i kumbki mängija saab punkte proportsionaalselt oma tulemusele: (IMP_i – IMP_Eesti_viimane)x100/(IMP_Eesti_esimene – IMP_Eesti_viimane)* * Toimub ümardamine täpsusega 0,5. Tekkinud uues paaride edetabelis koha jagamisel on määrav kõigepealt uue individuaalse edetabeli järjekord ja koha jagamisel selles koht valikturniiril. Eesti esindamiseks peab STK läbirääkimisi kandidaatidega koondise moodustamiseks paaride edetabeli alusel. Koondise kaks paari tuleb leida edetabeli esikuuikust. Vastasel korral ei ole koondise moodustamine  kohustuslik. Kolmanda paari võib ETBL juhatus määrata muudel alustel, et tagada hetke parimat esindust. Paaride valikturniiri mängitakse ekraanidega, 5 jaotuse mänguaeg 45 min., ajaületamisel ja hilinemisel iga 5 min. –1 IMP, alertimispõhimõtted samad, mis võistkondlikel meistrivõistlustel. Igal paaril peab olema kaks süsteemikaarti. Osalevad 8 Läti paari saavad asetuse 4, 6, 8, 10, 16,18, 20 ja 22; meie paaride asetus muutub sellele vastavalt. Esmalt kohtuvad paarid asetusega 1-12 paaridega 13-24 ja seejärel kumbki grupp omavahel. Ajakava: L 10:00-14:30 -1.-6. voor; lõuna; 15:00-21:00 – 7.-14. voor;    P 9:30-13:15 -15.-19. voor; lõuna; 13:45 – 16:45 - 20.-23. voor; 17:00 - autasustamine

 

15.09.2006

 

Pärnu Karika reglement:

  1. Ajakava  L 09.00-09.45 Kogunemine 09:45-10:00 Kohtuniku info 10.00-10.50 I voor 11.00-11.50 II voor 12.00-12.50 III voor 13.00-13.50 IV voor 13.50-15.00 Lõuna 15.00-15.50 V voor 16.00-16.50 VI voor 17.00-17.50  VII voor 18.00-18.50 VIII voor 19.00-19.50 IX voor 20.00-20.50 X voor 20.50 – vajadusel edasikaebetoimkonna istung P 10.00-10.50 XI voor 11.00-11.50 XII voor 12.00-12.50 XIII voor 13.00-13.50 XIV voor 13.50-15.00 Lõuna (vajadusel edasikaebetoimkonna istung) 15.00-15.50 XV voor 16.00-16.50 XVI voor 17.00-17.50 XVII voor umbes 18.30-18.45 Autasustamine

Igas voorus mängitakse 6 jaotust ühe vastasega keskmisele tulemusele, kusjuures iga jaotuse keskmise arvutamisel toimub mahaarvamine 5 tulemust kummaltki poolt. Punktiarvestus toimub VP-des 25:0 skaalas 6-jaotuselisele matšile. Kõik voorud mängitakse šveitsi süsteemis, istumine ilma nihketa (s.t iga järgmise vooru istumine eelmise vooru järgi). Loosimiseks reastatakse paarid järgmiste kriteeriumide alusel: 1) VP-de summa; 2) IMP-de summa; 3) paari number.

  1. Bridgemate’isse tulemuste sisetamine:  Tulemusi Bridgemate’i sisestab NS esindaja, kontrollib ja kinnitab EW esindaja. Pärast aktsepteerimist saab tulemust muuta ainult kohtuniku otsusel järgmistel juhtudel:  kohtuniku poolt määratud tulemuse korral; kohtunik kutsuti laua juurde kohe peale vale tulemuse sisestust mõlema paari esindaja juuresolekul; reeglitega ettenähtud nõudluste ja loobumistega seotud protseduuridega; vale liini mängijaks märkimisel; tihide arvu ekslikku sisestust üldjuhul ei korrigeerita (siiski kui selgub, et sisestatud tulemus erineb laua taga kokkulepitust ning mõlemad paarid pöörduvad parandusteks ettenähtud aja jooksul ühise avaldusega kohtuniku poole, siis võib kohtunik otsustada parandus sisse viia; avaldusega koos tuleb maksta kautsjon – 50 krooni, mis tagastatakse, kui parandust sisse ei viida).
  2. Alertimisest

Ekraanideta mängulaudadel

Peab alertima:  üksikpakkumisi, mis omavad eritähendust või mis toetuvad või viitavad partnerite vahelisele eriarusaamale; mittesundivaid hüppeid uues mastis vastusena ava- ja ülepakkumisele, samuti mittesundivaid uue masti pakkumisi mittepassinud käelt vastusena esimesel kõrgusel tehtud avapakkumisele mastis

Ei tohi alertida:  kõiki kontraid, kõiki trumbita pakkumisi, mis vihjavad ühtlasele või poolühtlasele lehele või siis trumbita lepingu mängusoovile, kõiki pakkumisi neljandal kõrgusel ja kõrgemal, v.a. konventsionaalsed avapakkumised.

Ekraanidega mängulaudadel

Peab alertima  nii enda kui ka partneri kõiki kunstlikke pakkumisi ja kontraid, sealhulgas eritähendusega passe ning kontraid ja rekontraid, mille tähendus erineb otsesest trahvihuvist.

Lisaks tuleb alertida:  hüppega pakkumist uues mastis passimata käest, mis on mittesundivaks vastuseks ava- või vahelepakkumisele;  hüppega tõsteid partneri mastis, mis on kokkulepitult tõkestava iseloomuga (kutse jaoks mingi muu võimalus);  uue masti pakkumist passimata käelt, mis on mittesundivaks vastuseks naturaalsele või ettevalmistavale avapakkumisele (ka pärast vastaste vahelepakkumist);  naturaalseid avapakkumisi kahesel ja suuremal kõrgusel, mille tähendus erineb klassikalise pooltõkke või tõkke tähendusest (Precisioni 2R jätta alertimata); nõrka 1NT (alla 14 pp.) avangut; 1NT avangut, mis võib sisaldada kokkuleppeliselt viiest kallismasti või kolmemasti lehte; pakkumisi situatsioonis, kus paaril on esinenud bluffimist masti või jõuga.

 Ei pea alertima  trumbita pakkumisi, mis viitavad enam-vähem ühtlasele lehele või soovile mängida trumbita lepingut.

4.     Mänguaeg ja kord

Vooru mängimiseks antakse aega 50 minutit. Aja ületamine toob kaasa trahvi 0,5 VP kummalegi paarile, kui kohtunikku ei ole teavitatud ühe paari poolsest venitamisest või voorule hilinemisest. Iga järgmise 5-minutilise aja ületamise eest lisandub 0,5 VP-ne ajatrahv. Vooru alguses hilinemine üle kolme minuti toob automaatselt kaasa ajatrahvi 0,5 VP ja vastaseid ei karistata üldjuhul ajalimiidi ületamise eest. Kui hilinetakse üle 8 minuti, siis võetakse täiendavalt vastav arv jaotusi maha (iga 8 minuti kohta 1 jaotus maha) ja arvestatakse mängimata jaotuse eest -3 IMP; üle 30 min. hilinemise korral läheb kirja loobumiskaotus 0:18. Ka vaba vooru eest (paaritu arv paare) läheb kirja tulemus 18 VP. Jaotusi, kus pakkumist pole alustatud vooru lõppemise hetkel, ei mängita. Kui selles on süüdi mõlemad paarid, siis nad saavad jaotuse tulemuseks mõlemad 0 IMP, kui süüdi üks paar, siis see paar saab -3 IMP, teine vastavalt +3 IMP.

Kümnel esimesel laual mängitakse ekraanidega. Kõigil mängulaudadel on vaikse pakkumise karbid. Kuna üheaegselt mängitakse saalis kõiki vooru jaotusi, siis igasugused kommentaarid on keelatud kuni vooru lõppemiseni. Esimesel korral karistatakse 3 IMP-ga, situatsiooni kordumisel 10 IMP-ga ning kolmandal korral eemaldatakse turniirilt.

Käesolevas alalõigus toodud rikkumistest tuleks informeerida turniiri kohtunikku. Turniiri kohtunikuks on Jaak Känd. Kohtuniku käest saab ka edasikaebe ja konventsioonikaartide blankette.

NB!! Konventsioonikaartide (ja vajadusel lisalehtede) olemasolu on kohustuslik! Paari kohta peab olema vähemalt 2 konventsioonikaarti, millest üks antakse enne turniiri algust kohtuniku kätte.

5.     Edasikaebed

Edasikaebed vaadatakse läbi kolmeliikmelise edasikaebetoimkonna poolt (lisaks üks varuliige), kelle koosseis teatatakse esimese mängupäeva jooksul. 1.-10. voorus toimunu kohta esitatud edasikaebed vaadatakse (vajadusel, kui edasikaebeid on palju) läbi pärast 10. vooru lõppu, vajadusel jätkatakse pärast 14. vooru lõppu (lisanduvad edasikaebed 11.-14. voorust). Viimase kolme vooru edasikaebed vaadatakse läbi vahetult peale viimase vooru lõppu. Edasikaevete läbivaatamise kohast teatatakse asjaosalistele, kes peavad edasikaebetoimkonna kutsel läbivaatamise juurde ilmuma. Ilmumata jätmisel võidakse edasikaeve läbi vaadata ka ilma asjaosalisteta või jätta edasikaeve läbi vaatamata. Edasikaebe kautsjon on 100 EEK, mis üldjuhul tagastatakse, v.a kui tegemist on ilmselt põhjendamatu kaebusega.

6.     Lubatud süsteemid

Eriti kunstlike süsteemide (EKS) kasutamine on keelatud. Nn “pruunide” konventsioonide kasutamine (va süsteemselt kontrollitav bluff) on lubatud tingimusel, et need on konventsioonikaardil küllaldaselt kirjeldatud.

Definitsioonid:

EKS — Tugev Pass; avapakkumised esimesel kõrgusel 8 pp. väiksema jõuga või siis kokkuleppeliselt passist nõrgema jõuga; avapakkumised esimesel kõrgusel, mis näitavad kindlas mastis kas pikkust või hoopis lühidust ning mis näitavad kas pikkust kindlas mastis või siis pikkust hoopis teises mastis.

“Pruun” konventsioon — avapakkumine Kahest Ristist Kolme Padani, mis on nõrk ega luba vähemalt nelja kaarti ühes kindlas mastis; vahelepakkumine mastis pärast esimese kõrguse naturaalset avapakkumist mastis, mis ei luba vähemalt nelja kaarti ühes kindlas mastis

7.     Auhinnad

Auhinnafond on rahaline ja esemeline. 50% laekuvatest summadest läheb auhinnafondi ja jaotatakse kaheksa esimese paari vahel. Lisaks on ka esemelisi ning üllatusauhindu. Auhindade jagamisel arvestatakse VP-de võrdsuse korral 2 paari vahel 1) kogutud (üldised) IMP-d, 2) omavahelise kohtumise VP-d=>IMP-d, 3) viimase viie vooru lauanumbrite summat. Kui omavahelist kohtumist ei ole toimunud, siis arvestatakse 1) kogutud (üldised) IMP-d, 2) viimase viie vooru lauanumbrite summat. VP-de võrdsuse korral 3 või enama paari vahel arvestatakse 1) kogutud (üldised) IMP-d, 2) viimase viie vooru lauanumbrite summat. Korraldajatel on palve mitte lahkuda turniirilt enne autasustamistseremoonia lõppemist.

 

24.04.2006

 

Koondise valiku reglement:

Karikavõistluste ja hooaja tulemuste põhjal moodustatakse mängijate edetabel.  Karikavõistlustel saavad mängijad edetabelipunkte järgmiselt: Punkte saavad ainult need paarid, kelle tulemus on üle keskmise. Paar nr.1 saab 150 punkti (kumbki mängija saab 75 punkti) Paari nr. i kumbki mängija saab punkte proportsionaalselt oma tulemusele: (VP_i – VP_keskmine)x75/(VP_esimene – VP_keskmine)* Eelmise valikturniiri eest  saavad mängijad punkte järgmiselt: Punkte saavad kõik paarid peale viimase, kes  saab 0 punkti. Paar nr.1 saab 50 punkti (kumbki mängija saab 25 punkti), paari nr. i kumbki mängija saab punkte proportsionaalselt oma tulemusele:         (IMP_i – IMP_viimane)x25/(IMP_esimene – IMP_viimane)*

Lisaks iga suurmeister - 12, rahvusvaheline meister - 8,  meister - 4, meistrikandidaat-2 ja ajavahemikul 15.10.05-14.10.06 toimunud võistlustelt  saadud kuldsed meistripallid (välja arvatud eelmine valikturniir ja karikavõistlused). Hiljemalt oktoobri 3. nädalal registreeritud paarid reastatakse neis osalevate ainult ETBL-i mängijate kogutud punktide summade alusel, mis annab neile vastava asetuse. 16 paremat paari jätkavad paaride valikturniiril oktoobri viimasel nädalavahetusel. Võrdse arvu kohapunktide korral, määrab koha edetabelis eespool asuva mängija olemasolu. Mängitakse turniirisüsteemis 15x8 jaotust. Vastavalt saavutatud tulemusele antakse igale mängijale edetabelipunkte: Paar nr.1 saab 200 punkti (kumbki mängija saab 100 punkti), paari nr. i kumbki mängija saab punkte proportsionaalselt oma tulemusele: (IMP_i – IMP_viimane)x100/(IMP_esimene – IMP_viimane)*

* Toimub ümardamine täpsusega 0,5.

Tekkinud uues paaride edetabelis koha jagamisel on määrav kõigepealt uue individuaalse edetabeli järjekord ja koha jagamisel selles koht valikturniiril. Eesti esindamiseks peab STK läbirääkimisi kandidaatidega koondise moodustamiseks paaride edetabeli alusel. Koondise kaks paari tuleb leida edetabeli esikuuikust. Vastasel korral ei ole koondise moodustamine  kohustuslik. Kolmanda paari võib ETBL juhatus määrata muudel alustel, et tagada hetke parimat esindust.
Paaride valikturniiri mängitakse ekraanidega, 8 jaotuse mänguaeg 1 tund 10 min., ajaületamisel ja hilinemisel iga 5 min. –1 IMP, alertimispõhimõtted samad, mis võistkondlikel meistrivõistlustel. Igal paaril peab olema kaks süsteemikaarti. Esmalt kohtuvad paarid asetusega 1-8 paaridega 9-16 ja seejärel kumbki grupp omavahel.
Ajakava: L 10:00-14:40 -1.-4. voor; lõuna; 15:30-21:30– 5.-9. voor;  P 9:30-16:30 – 10.-15. voor; 17:00 autasustamine

 

10.detsember 2004

Otsustati alates 1. jaanuarist 2005 teha järgmised parandused Turniiribridžiliidu klassifikatsioonis:

C. Rohelised pallid loetakse kuldseteks:

·   vähemalt kolme sessiooniga paaride kongressidel või vähemalt 96 jaotusega turniiridel, kus osaleb 15 või rohkem mängijat järguga –0,5 või –1;

·   turniiridel, kus osaleb vähemalt 30 mängijat järguga –0,5 või –1 ja mängitakse vähemalt 44 jaotust;

·   Eesti meistri- ja karikavõistlustel, GP finaalis, Eesti koondise valikturniiril ning võistkondlike MV lõpptulemuse eest;

·   maailma või maailmajagude (tsoonide) esivõistlustel kõikides klassides (kaasa arvatud sessioonid ja osaturniirid);

·   regionaalsetel esivõistlustel (Põhjamaad, Läänemeremaad, Balti­maad jms) kõikides klassides;
Märkus: Eestis korraldatavatest turniiridest antakse kuldseid meistri­palle ainult üle-Eestilistel, mitte regionaalsetel või kohalikel võistlustel. Ei anta kuldseid palle üldjuhul osaturniiride eest (v.a. EM ja MM).


30.detsember 2003

Eesti meistrivõitlustel kõikides kategooriates (ka valikturniiridel), GP-finaalis ja koondise katsevõistlustel on keelatud alkoholi (ka õlle) toomine mängualale (playing area) ning GP etappidel on keelatud alkoholi (ka õlle) toomine mängulauda.

10.november 2003

Otsustati alates 1. jaanuarist 2004 kuldsete pallide andmisel tõsta negatiivse järguga mängijate osalemise alampiiri 12-lt 15-le ja 24-lt 30-le.

6. jaanuar 2003

GP-finaali pääsemisel 2003 aastal ei ole partneritel eelneva koosmängu nõuet. Šveitsi süsteemis ilma sessioonideta toimuval paaride kongressil antakse GP punkte 48 jaotuse korral koefitsendiga 1,75 (175, 158, 140, 130…) ja 72 jaotuse korral  koefitsendiga 2,5 (250, 225, 200, 185, …)

1.     Eesti meistrivõitlustel kõikides kategooriates (ka valikturniiridel), GP-finaalis ja koondise katsevõistlustel on keelatud alkoholi (ka õlle) mängulauda toomine.

2.     Koondise katsevõistluste 2004 valikturniiril osaleb 16 edetabeli paremat paari ja valikturniiril mängitakse 15x8 jaotust. Valikturniiril paarid paigutatakse vastavalt asetusele kahte gruppi nii, et esialgu kohtuvad paarid 1-8 paaridega 9-16 ja seejärel omavahel.

3.     Kinnitati A&B-liiga, paaride meistrivõistluste ja koondise katsevõistluste reglemendid.

1. juuni 2002

  1. Seoses kaardijagamismasina rikkega muudeti Tallinna festivali paaride kongressi reglementi: otsustati mängida kaks 34-jaotuselist sessiooni neljas toas. Süsteemi muutuse tõttu otsustati tühistada 24.11.01 tehtud otsus GP punktide jagamise kohta ja otsustati anda kummalgi sessioonil punkte koefitsendiga 1,5 võrreldes tavalise GP-etapiga.

24. november 2001

  1. GP-2002 osavõistlus Tallinna Festivali paaride kongress toimub sel aastal ilma sessioonideta ühtse tervikuna . Otsustati GP punkte seal anda kahekordselt  tavaliselt sessioonis antavale: 200, 180, 160, 148, … GP-sarja lisandus Rapla osavõistlus RUMMU JÜRI, mis toimub  16. märtsil 2002.
  2. Piiritleti koondise kolmanda paari valikut. Leiti, et koondis tuleb moodustada edetabeli 12 esimese paari hulgast. EM-le lähetamisel ühe paari loobumisel valivad ülejäänud 2 paari uuesti kolmanda. Kahe paari loobumisel alustatakse komplekteerimist algusest: kaks esimest paari, kes soovivad sõita valivad kolmanda jne. Kui 12 paari hulgast ei suudeta koondist välja panna, jääb Eesti EM-l 2002 esindamata.

13. oktoober 2001

1.     A&B liigas mängitakse 2002 aastal kolm ringi (igas ringis 7x16 jaotust).  Toimub poolaja kontroll ja paaride vahetus 8 jaotuse järel. Teist poolaega alustatakse pärast 10 minutilist vaheaega kõikidel laudadel korraga. Mänguaeg 8 jaotuseks 1 tund 5 minutit. Igal osavõistlusel peab olema eraldi saalikohtunik (võimalikud kandidaadid: Teno Lutter, Urmas Hallika, Leevi-Sven Dahl, Jaak Känd, Alfred Lindepuu või Janis Bendiks). Kõik paarid peavad esitama konv. kaardi elektrooniliselt. B-liiga valikturniiril mängitakse Šveitsi süsteemis 9x12 jaotust.

  1. 2002 aasta GP-sarjaks välja töötada minikonventsioonikaart, mis on kohustuslik kõigile, kel ei ole täiskonventsioonikaarti. Selle puudumisel tuleb see täita esimesel nõudmisel mängimata jäänud jaotuste ajal. Vastastel on õigus mitte mängida nende paaride vastu, kel puudub konv. kaart. Igal GP-etapil peab kasutusel olema arvutiprogramm, mis võimaldab jooksvalt tulemusi kontrollida. Nõutav on saalikohtuniku olemasolu ja head mängutingimused (lauad ei tohi olla liiga lähestikku). Iga GP-osavõistluse vahel peab olema vähemalt 2 nädalat. GP-finaaliks võivad paari moodustada vaid mängijad, kes on koos mängides saanud punkte vähemalt ühelt osavõistluselt. Finaaliks registreerumiseks antakse 2 tähtaega: esimene paari moodustamiseks ja teine kinnitamiseks või asendamiseks. Pärast teist tähtaega mängija asendust enam ei toimu, asemele tuleb varupaar.
  2. Alates 1. jaanuarist 2002 ei arvestata Interneti turniiride eest saadud meistripalle meie meistripallide edetabelis. Seni antud interneti MP-e ei kustutata.
  3. Rekontraid käsitletakse täpselt samuti nagu kontraid – neid ei tohi alertida.
  4. Välismaal saadud kõrgeid kohti tuleb käsitleda võimaluse korral vastavalt meie klassifikatsiooni süsteemile. Eriotsuseid tehakse ennekõike tiitlivõistluste või siis rahvuskoondiste osavõtul toimunud võistluste korral.

27. august 2001

1.     Anda juuniorpaaride 2001.a. MM-l  20. kohale tulnud Lauri Naber – Leo Luks 2 KMP ja 28. kohale tulnud Aivar Tihasele 1 KMP

2.     Üliõpilaste 2001.a. EM-l  neljandaks tulnud Eesti esindusele (Lauri Naber, Leo Luks, Aivar Tihane, Jaanus Maripuu) anda 2,5 KMP