A&B-liiga 2020 reglement

Koosseisude registreerimine (vähemalt neli mängijat) kuni 20. jaanuar reg@bridge.ee . Igas võistkonnas saab osaleda kuni kaks “võõrleegionäri”, kelle eest tuleb võistkonnal tasuda tsüklis osalemise eest ühekordselt nn. leegionärimaks 5.- €. Kõik eestlased peavad tõendama oma klubilist kuuluvust. Mõlemas liigas on 8 võistkonda ja mängitakse kolm ringi 16-jaotuselistes matšides. 8.-9. veebruaril toimub esimene ring Rakvere Aqua Spa hotellis (Hannes Linnamägi 5037958 bron. majutust), teine ring 14.-15. märtsil samuti Rakvere Aqva Spahotellis ning kolmas ring 11.-12. aprillil mõlemad Tallinnas Pirita Marina Spa hotellis. Algus laupäeval 10.00 - mängitakse neli vooru, pühapäeval algus 9.30 - mängitakse kolm vooru.  Osavõtumaks 60.- € võistkonnalt nädalavahetuse kohta. ETBL juuniorid tasuta ja välisjuuniorid 50%
 1.      Peetakse mitteametlikku mängijate kasuteguri arvestust, jaotused dubleeritakse masinaga. Enne lehtede ülesvõtmist tuleb need kindlasti üle lugeda. Kui kaartide lugemata jätmise (või valesti lugemise) tõttu ei saa jaotust mängida, siis karistatakse eksinud võistkonda 3 IMP-iga, käsitsi jaotuse ümbertegemist ei toimu. Võistluste peakohtunik Aavo Heinlo ja tehniline läbiviija on Vambola Kase. Apellatsioonikomiteese kuuluvad: Vassili Levenko, Olavi Oja, Jüri Aava, Aivar Tihane ja Tiit Laanemäe. Loosimist ei toimu, võistkonnad paigutatakse vastavalt asetusele iga ringi eel (1. ringis määrab asetuse eelmise aasta koht, valikturniiril osalemise korral seal saavutatud koht; järgmistes ringides summaarne koht enne antud ringi algust).
2.
      Kui võistkond koosneb 6 liikmest, siis võib lisaks veel ühte asendajat (kes ei osale A&B-liigas ja ei ole olnud asendusmängija mõnes teises võistkonnas) kasutada ainult ühel nädalavahetusel nii, et kokku osaleb sellel nädalavahetusel 6 mängijat. Teisel asendamisel muutub ta põhimängijaks ja asendatav asendusmängijaks (välismängijast asendusmängija ei saa muutuda põhimängijaks kui võistkonnas on juba 2 leegionäri ja ta asendas mitteleegionäri). Muudel juhtudel tuleb teha eritaotlus STK-le. Matši pikkus 16 jaotust ilma vaheajata, mänguaeg 2 tundi ja 20 min., tulemuste arvestus kehtiva VP-skaala alusel, ajaületamine kuni 5 min. 0.4 VP, kuni 10 min. 0.8 VP, kuni 15 min. 1.2 VP jne.
3.
      Peremeesvõistkond istub NS liinis lahtises ja OW liinis kinnises toas. Peremeestel on õigus istuda lauda pärast seda kui külalisvõistkond on seda teinud. Hilinemise eest 5-10 min. karistus 0.4 VP, 10-20 min. 0.8 VP, 20-30 min. 1.2 VP; üle 30 min. hilinemise korral loobumiskaotus 0:12. Kui hilinetakse üle 10 minuti, siis võetakse täiendavalt vastav arv jaotusi maha (1-4) ja arvestatakse mängimata jaotuse eest -3 IMP. Ühes liinis mängimise eest määratakse võistkondadele kahepoolne kaotus tulemusega 8:8. NB! Alkoholi (ka õlle) mängusaali toomine on keelatud! Selle nõude vastu eksimise korral trahv 0.4 VP. Silmatorkavalt purjus mängija kõrvaldatakse turniirilt. Võimaluse korral toimub asendus. Mängu viivitust käsitletakse analoogselt hilinemisega.
4.
      Igal paaril peab olema kaks süsteemikaarti (soovitav täieliku süsteemikirjelduse olemasolu). Eriti kunstliku süsteemi ja omapäraste avangute korral tuleb vastaseid eelnevalt hoiatada. Süsteemikaardi puudumisel, tuleb see kohapeal täita. Viivitust käsitletakse hilinemisena ja trahvitakse vastavalt reglemendi p. 3 alusel.
5.     Kui võistkonnas istub lauda eriti kunstlikku süsteemi mängiv paar (EKS, ingl. K. HUM), siis kaotab see peremeesvõistkonna eelise ja vastased istuvad lauda pärast neid. Kui mõlemas võistkonnas leidub EKS’i mängiv paar, siis peremeesvõistkonna eelis säilib. Lisaks on paaril, kes mängib EKS’i kasutava paari vastu õigus kasutada pakkumise vältel oma kaitsepakkumiseks EKS’i vastu ettevalmistatud märkmeid. Need märkmed on süsteemikaardi osa, mis peab olema käepärast ka EKS’i mängiva paari liikmetele.
6.      Mängitakse ekraanidega. Kõiki kunstlikke pakkumisi ja kontraid tuleb alertida. Alertimispõhimõtted langevad üldjuhul kokku WBF omadega. Alertida tuleb konventsionaalseid ja kokkuleppelise eritähendusega pakkumisi, sealhulgas eritähendusega passe ning kontraid ja rekontraid, mille tähendus erineb otsesest trahvihuvist. Lisaks tuleb alertida:
hüppega pakkumist uues mastis passimata käest, mis on mittesundivaks  vastuseks  ava- või vahelepakkumisele; hüppega tõsteid partneri mastis, mis on kokkulepitult tõkestava iseloomuga (kutse jaoks mingi muu võimalus); uue masti pakkumist passimata käelt, mis on mittesundivaks vastuseks naturaalsele või ettevalmistavale avapakkumisele (ka pärast vastaste vahelepakkumist); naturaalseid avapakkumisi kahesel ja suuremal kõrgusel, mille tähendus erineb klassikalise pooltõkke või tõkke tähendusest (Precisioni 2R jätta alertimata). Trumbita pakkumised, mis viitavad enam-vähem ühtlasele lehele või soovile mängida trumbita lepingut tuleb jätta alertimata. Nõrka 1NT (alla 14 pp.) avangut tuleb alertida. Kui 1NT avang võib sisaldada kokkuleppeliselt viiest kallismasti või kolmemasti lehte, siis tuleb samuti alertida. NB! Bluffimine kunstliku avanguga on keelatud! Pakkumisi situatsioonis, kus paaril on esinenud bluffimist masti või jõuga, tuleb alertida. Pakkumiste selgitamine toimub ainult kirjalikult. Apellatsiooni esitamiseks tuleb täita vastav vorm ja tasuda kautsjon 5.- eurot, mille tagastamise otsustab apellatsioonikomitee. Tulemuste kokkuvõtmisel või sisestamisel tekkinud vead ja võimalikud apellatsioonid tuleb lahendada reeglina hiljemalt pool tunni jooksul 7. matši lõppu ringis. Erandina on see võimalik pärast 1. ja 2. ringi nädala jooksul kui probleemist on kohtunikule teatatud vahetult peale viimast matši ühe osapoole poolt.
7.
      Lõppjärjestus  määratakse  võrdsete  punktide korral järgmiselt:  1) omavaheline VP=>IMP 2) kõik IMP-id 3) 4 lisajaotust.
8.
      Kolme esimest võistkonda A-liigas ja võitjaid B-liigas autasustatakse medalitega. Selleks peab osalema vähemalt 33% jaotuste koguarvust. A-liiga kahele esimesele soodustustega osalemine Baltic Cupil Tallinnas 22.-23.04.2020
9.
      A-liigast B-liigasse kukub 2 viimast võistkonda. B-liiga 2 esimest pääsevad A-liigasse, 2 viimast peavad minema detsembris valikturniirile kui sellele registreerub vähemalt viis võistkonda, kus selgitatakse 2 paremat, kes pääsevad mängima 2021 B-liiga. Väiksema arvu korral mängitakse vajadusel väljakutsematše.